Kategoriler
Teknik Bilgiler

Batıkent Elektrikçi

Batıkent elektrikçi olarak olarak aşağıdaki mahallelere hizmet vermekteyiz.

Evin sigortası sürekli atıyor.Ne yapılabilir ?

Öncelikle tüm prizleri çıkartın. Lamba konumlarını da kapalı konuma getirin.Tüm sigortaları indirin.Öncelikle ana sigortayı kaldırın.

Sonra sırasıyla tekli sigortaları tek tek kaldırınız. Hangi tekli sigorta kalktığı zaman tekrar atıyorsa o sigorta inik kalmak şartıyla diğer tüm sigortaları kaldırın.Sonra lambaları açıp, prizleri kontrol ediniz. Hangi bölgede elektrik yok veya hangi lamba yanmıyorsa arızayı o bölgede arayınız. O güzergahtaki buat, priz, anahtarları kontrol ediniz. Priz yanmış, ampül veya duy arızalı olabilir.Kablolar buat veya priz içinde kısa devre olabilir.

Tüm sigortalar atmadan kalkıyorsa aşağıdaki yolu izlyebiliriz.Tüm cihazları (TV, çamaşır makinası, bulaşık makinası, buzdolabı vs…) sırayla takılmalı. Hangi cihaz takıldığı zaman sigorta tekrar atıyorsa o cihazın sevisi çağrılmalıdır.

Sorun prizlere takılan cihaz kaynaklı değil de anahtarlara basıldığında atıyorsa ilgili ampül veya duy kontrol edilmelidir.

Batıkent Elektrikçi Sigorta Neden Atar ?

Sigorta Neden Atar?

Sigorta atması her ne sebeple olursa olsun temel olarak olası tehlike durumunun söz konusu olması halinde atmaktadırlar.Aynı zaman da şalter diye de adlandırılır.Nadir olsa da sigorta atması durumları sigortalarda hasarla karşılaşılabilmektedir. Sigortanın atmasının nedenleri 4 ana grupta toplanabilmektedir. Bunlar; aşırı yük, kısa devre, kaçak akım ve arktır.

Aşırı yük; elektriği oluşturan tesisat kablolarının ve alıcıların taşıyabileceği yük kapasitesini aşan akımın gelmesinden kaynaklanmaktadır. Bu noktadaki diğer bir noktayı montajın da kullanıma uygun olmaması yer alıyor. Bir sigortanın tekrar tekrar atması halinde elektrik tesisatında azla yüklenme olduğunu ortaya koymaktadır. Aşırı yük nedeniyle sigorta atmasıyla karşılaşıldığında sorunun giderilmesinde iki yol bulunuyor. İlkini sigorta değiştirilerek daha yüksek akım gücüne sahip sigorta takılması ikincisini de  ek sigorta konulması oluşturuyor.

Kısa devre; kabloların, elektrik devresi ya da sistemdeki alıcılarda karşılaşılabilecek bir sorun nedeniyle devrenin farklı şekilde tamamlanmaya çalışılması ya da olağan elektrik akımının bozulmasından kaynaklanmaktadır. Karşılaşılabilecek olan böyle bir durumda devre fazla akım çekmektedir. Bu nedenle sigortada koruma devresi bulunmaması halinde aşırı ısınma ve yangın riski söz konusu olmaktadır. Tesisatta farklı nedenlerle de kısa devre ve sigorta atmasına neden olabilmektedir. Bu arızalar prize gelen kablolarda gerekli ve düzgün montajın gerçekleştirilmemesi, prizlerin bozulması ya da kablolardaki hasar nedeniyle de sigortalar atabilmektedir.

Genel de aşırı yüklenmerde (fırın, ısıtıcı, kurutucu, ütü gibi  ısı üreten cihazlar genellikle)  dolayı tesisat kablolarından aşırı akım çekilmektedir.Bu çekilen akım zayıf  kablolarda yanma ve kopmaya sebep olabilir.Faz, nötr temasların da ise sigorta atmasına sebep olabilir.

Kaçak akım; sigortaların atmasına neden olan ve elektrik akımının istenilen yol dışındaki bir yoldan gitmesini ifade etmektedir. Kaçak akım genellikle kabloların iletken kabloya temasıyla devrenin tamamlanmasına çalışmaktadır.

Ev veya iş yerlerinde sigorta dışında kaçak akım rölesi (KAR) devre elemanları da kullanılabilir.Bu eleman kaçak akımın oluşması durumunda tesisat elektriğini kesmektedir.

Ark; elektriğin olduğu her yerde olabilen ancak gözle görünmeyen bir noktada olması halinde tehlikeli olan bir durumdur. Ark iki nedene dayanmaktadır. Bunlar; işçilik düzeyinin kalitesiz olması ve kalite düzeyi düşük malzeme kullanılmasıdır. Ark genellikle iletken maddelerin aktarılma noktalarında gerçekleşmesi nedeniyle bu noktalarda kaliteli malzeme kullanılarak iletkenlerin sağlam bir şekilde sabitlenmesi gerekmektedir.

Sigorta Attığında Nasıl Tespit Edilir?

Evlerde sigortanın neden attığını tespit edebilmek için ilk olarak bütün sigortaların indirilerek kapatılması gerekiyor. Ardından evde yer alan bütün cihazlar prizlerden çekilmekte ve prizlerin boşa çıkartılması gerekiyor. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ev içerisindeki bütün fişlerin prizlerden çıkartılmış olmasıdır.

Bütün fişler boşa çıkartıldıktan sonra kaçak akım kaldırılarak sırasıyla odaları besleyen bütün sigortalar sırasıyla kaldırılmaktadır. Evdeki makinelerin fişleri tek tek prize takılmaktadır. Bu işlem yapılırken sırayla yapmaya ve sigortanın kontrol edilmesi gerekmektedir. Fişlerin prize takılma sigortanın yeniden atması halinde sorun son takılan makineyle ilgili olmaktadır. Sigortanın atmasına neden olan bu durum makinede yaşanabilecek olan bir sorundan kaynaklanabildiği gibi sigortaya ilgili bir durumdan da kaynaklanabilmektedir.

Batıkent Elektrikçi Sıklıkla Sigorta Atması Durumu Nasıl Önlenir?

Bir evde sıklıkla sigortaların atması karşılaşılabilen bir durum olsa da önüne geçebilmek için çeşitli yollar bulunuyor. Göz önünde bulundurulabilecek ve yapılabilecek olan adım sigorta tercihinin tesisatın akım gücüne uygun seçilmesidir. Diğer bir ifadeyle seçilecek olan sigorta bölgedeki elektrik tesisatının gücünü kaldırabilecek düzeyde seçilmesi gerekmektedir.

Alınabilecek olan önlemler arasında kaçak akım sigortası da yer almaktadır. Dairede yaşanabilecek olan bir kaçak durumunda kaçak akım sigortası kaçınılmaz bir şekilde devreye girmektedir. Yaşanabilecek böyle bir durumda meydana gelen kaçağın giderilmesi gerekmektedir.

Alınabilecek olan önlemlerden diğerini de çeşitli aletlerin çalışması halinde ya da birlikte çalışmaları halinde akla gelebilecek ilk yöntem elektrik tesisatındaki bir arızadan kaynaklanmasıdır. Bu durumda dairedeki elektrik tesisatının değiştirilmesi gerekmektedir. Gerçekleştirilecek değişiklikler sırasında voltaj sönümleyicilerin kullanılmasına dikkat edilmelidir.

Batıkent te bulunan çarşılarda elektrikçi ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Yalnız bazı çarşılarda usta bulunamayabilir. Bir kısım iş yeri kapanmış veya taşınmış olabilir.

Girişim Çarşısı Elektrikçi
Gümüşkent Çarşısı Elektrikçi
Hülya Çarşısı Elektrikçi
İpekyolu Çarşısı Elektrikçi
Menekşe Çarşısı Elektrikçi
Metro Center Elektrikçi
Meydan Batıkent AVM Elektrikçi
Onur Çarşısı Elektrikçi
Osmanbey Çarşısı Elektrikçi
Özen Çarşısı Elektrikçi
Özgür Çarşısı Elektrikçi
Özmen Çarşısı Elektrikçi
Şenyıldız Çarşısı Elektrikçi
Uğrak Çarşısı Elektrikçi
Umut Çarşısı Elektrikçi
Uygar Çarşısı Elektrikçi
Yeni Batı Çarşısı Elektrikçi
Adalet Çarşısı Elektrikçi
Andaç Çarşısı Elektrikçi
Andora İş Merkezi Elektrikçi
Ankara Park City AVM Elektrikçi
Atlantis AVM Elektrikçi
Aydın Çarşısı Elektrikçi
Barış Çarşısı Elektrikçi
Başkent Çarşısı Elektrikçi
Belediye Çarşısı Elektrikçi
Bener Çarşısı Elektrikçi
Bizim Çarşı Elektrikçi
Carrefour Elektrikçi
Ceylan Çarşısı Elektrikçi
Çağlar Çarşısı Elektrikçi
Çoşkun Irmak Çarşısı Elektrikçi
Dilek Çarşısı Elektrikçi
Dostluk Çarşısı Elektrikçi
Emek Çarşısı Elektrikçi
Erdem Çarşısı Elektrikçi

Kategoriler
Teknik Bilgiler

ÇAYYOLU ELEKTRİKÇİ

ÇAYYOLU ELEKTRİKÇİ

Evin Bir Bölümünde Elektrik Olmaması Nedir?

Evin yarısında, bazı odalarında ya da birkaç odasında elektrik olmaması gibi sorunlar zaman zaman ev sahiplerinin karşılaştığı durumlardandır. Bunlar apartmanlarda ya da evlerin büyük bölümünde elektrik olmasına rağmen bir bölümde elektrik gitmemesi durumunu ifade etmektedir.

Evin bir bölümünde elektrik bulunmaması ev ve iş yerlerinde sıklıkla karşılaşılan bir sorundur. Bu arızalar evlerin bir veya birkaç odasında olabildiği gibi evin yarısı ya da bir bölümünde de elektriğin olmaması şeklinde kendisini göstermektedir. Evin bir bölümü veya yarısında elektriğin bulunmaması prizlerde ya da lambalarda kendisini gösterebilir. Evin bir bölümünde elektrik olmaması birçok nedene dayandırılabilmektedir.

Evin Bir Bölümünde Elektrik Olmamasının Nedenleri

Çayyolu elektrikçisi olarak şunu belirtelim. Evlerin belirli odalarında ya da yarısında elektrik bulunmaması birçok nedene ve soruna dayandırılabilmektedir. Ancak bu nedenleri de belirli başlık ve kategorilerde toplamak mümkündür. Bu nedenler kimi zaman ev sahiplerinin elektrik sigortasında gerçekleştireceği işlemlerle düzeltilebilmektedir. Kimi zaman ise elektrik tesisatı, elektrik saati ya da elektrik sigortasının içerisindeki bir arızadan kaynaklanabilmektedir. Yaşanabilecek bu gibi detaylı ve teknik arızalarda ise uzmanlardan yardım alınması gerekebiliyor.

Evin yarısında elektrik bulunmamasının en önemli nedenlerinin başında evde kısa devre ya da kısa devreye neden olan bir elektrikli aletin bulunmasından kaynaklanmaktadır. Böyle bir durumda sigortanın kaldırılmasıyla birlikte arızanın devam etmesi halinde arıza farklı nedenlerden kaynaklanabilmektedir. Arızanın yaşandığı tesisatının monofaze yani tek fazlı tesisat ve kaçak akım rölesi olması halinde sigorta saatinin yanındaki sigortayı da attırmaktadır. Bu da evin tamamında elektrik olmamasına neden olmaktadır. Saatin yanındaki sigorta ve atan sigortanın kaldırılması halinde arıza düzelmektedir.  Evde trifaze tesisat bulunması veya sigortadaki kaçak akım rölesi de bulunabilir. Tek sigorta atmış olması halinde sigorta saatinin yanındaki sigorta muhtemelen atmaktadır. Atan sigortanın düzeltilmesine karşın arızanın düzelmemesi halinde ilk olarak sigortanın sökülmesine gerek bulunmamaktadır. Apartmanların sigorta saatlerinin bulunduğu panodan elektrik saat sayacının bulunması gerekiyor. Trifaze tesisatlarda saatten önce bağlanmış olan üç tane otomatik sigorta vardır. Önde yer alan bu sigortalardan atmış olan sigorta kaldırılmaktadır. Böylelikle eve üç akımın gitmesi sağlanmaktadır. Ancak bazı tesisatlarda üç sigorta grup halinde olmaktadır. Bu nedenle de bir sigorta atması halinde üçü aynı anda atmayabilmektedir. Atmaması sigortaların eski olması nedeniyle atmayabilir ve sigorta içten atabilmektedir. Sigortalar aşağı inmese de elektrik atabilmektedir. Sigorta açık görünse de sigortanın kontrol kalemiyle kontrol edilmesi gerekmektedir. Sigorta kapatılıp açılarak sorun giderilebilmektedir. Üçlü grup sigortaların değiştirilmesi halinde üçlü ayrı sigorta tercih edilmesi gerekmektedir. Böylelikle sigortanın atması halinde hepsinin aynı anda amasının önüne geçilebilmektedir.

Evin bir bölümünde ya da yarısında elektrik olmaması ve sigortaların da atmaması halinde sigorta kutusunun kapağının açılması gerekmektedir. Kapak açıldıktan sonra kontrol kalemiyle kaçak akım rölesinin girişlerinin kontrol edilmesi gerekmektedir. Faz girişleri kontrol edildikten sonra üç faz girişi ve çıkışı kontrol edilmesi gerekmektedir. Bunlardan birisinin eksik olması halinde yaşanan arıza kaçak akım rölesi kaynaklı olmaktadır. Eğer eksik bulunmuyorsa sorun yüksek ihtimalle sigorta kaynaklı olmaktadır. Kaçak akım rölesi kapatılıp açıldığında yaşanan sorun çözülebilmektedir. Ancak eksiklik nedeniyle yaşanan sorun ileride tekrar edilebilmektedir. Bu nedenle de kaçak akım rölesinin değiştirilmesi gerekmektedir.

Yaşanacak olan evin bir bölümünde elektrik bulunmaması arızasında kontrol edilmesi gereken diğer nokta köprülerin kontrol edilmesidir. Bu aşamaya sigorta ve kaçak akım rölesinin kontrol edilmesinden sonra gelinmektedir. Köprü olarak ifade edilen kısımlar sigortadaki ara bağlantılardır. Köprülerde yanık olması halinde sigortaların klemens girişi de yanmıştır. Bu nedenle de sigortanın da değiştirilmesi gerekmektedir. Yanık da olmaması halinde sigorta girişlerinde temassızlık olup olmadığı kontrol edilmektedir. Girişlerde böyle bir durum olmaması halinde sigorta çıkışlarında çıkış olup olmadığı kontrol edilmektedir. Kablo takılırken tam dikkat edilmemesi ya da sıkı bir şekilde takılmaması halinde boşa düşebilmektedir.

Sigorta girişlerinde elektrik olup olmadığı kontrol edildiğinde elektrik olmasına rağmen sigorta çıkışlarının birisinde elektrik bulunmaması halinde sigortanın değişmesi gerekmektedir. Fazların birinde sorun yaşanması halinde evin büyük bir kısmında sorun yaşanırken sigortalardan birisinin arıza olması halinde evin küçük bir bölümünde sorun yaşanmaktadır.

Yukarıda belirtilen arızalar sigorta atması halinde yaşanabilecek sorunlardır. Ancak sigortaların atmasına gerek olmaksızın arızalarda yaşanabilmektedir. Bunların en yaygın olanları ise apartmanlarda tadilat veya benzeri çalışmaların yaşanması halinde elektrik kabloları kopabilmektedir. Kablolarda kopma yaşanması elektrik tesisatı yapılırken ek yapılmamışsa kendiliğinden olabilen bir durum değildir. Genellikle dışarıdan müdahaleyle olmaktadır. Yaşanabilecek olan bu sorun genellikle doğalgazın yeni  geldiği binalarda doğalgaz bağlantısı yapılırken olabilmektedir. Ancak yalnızca doğalgaz değil gerçekleştirilebilecek farklı tadilatlarda da olabilmektedir.

Evin bir bölünde elektrik olmaması durumunda karşılaşılabilecek olan bir diğer ihtimalde saatin klemenslerinin yanmış olmasıdır. Klemensler elektrik saatlerinin kablo giriş yani bağlantı yerleridir. Bu noktaların yanmış olmaları ihtimalinden kaynaklanmaktadır. Yaşanacak olan yanmalar bu kesme bağlamada vidaların tam sıkılmaması ya da saatle ilgili problem nedeniyle olmaktadır.

EVİN BİR BÖLÜMÜNDE ELEKTRİK YOK

Evin Bir Bölümünde Elektrik Olmaması Nedir?

Evin yarısında, bazı odalarında ya da birkaç odasında elektrik olmaması gibi sorunlar zaman zaman ev sahiplerinin karşılaştığı durumlardandır. Bunlar apartmanlarda ya da evlerin büyük bölümünde elektrik olmasına rağmen bir bölümde elektrik gitmemesi durumunu ifade etmektedir.

Evin bir bölümünde elektrik bulunmaması ev ve iş yerlerinde sıklıkla karşılaşılan bir sorundur. Bu arızalar evlerin bir veya birkaç odasında olabildiği gibi evin yarısı ya da bir bölümünde de elektriğin olmaması şeklinde kendisini göstermektedir. Evin bir bölümü veya yarısında elektriğin bulunmaması prizlerde ya da lambalarda kendisini gösterebilir. Evin bir bölümünde elektrik olmaması birçok nedene dayandırılabilmektedir.

Evin Bir Bölümünde Elektrik Olmamasının Nedenleri

Evlerin belirli odalarında ya da yarısında elektrik bulunmaması birçok nedene ve soruna dayandırılabilmektedir. Ancak bu nedenleri de belirli başlık ve kategorilerde toplamak mümkündür. Bu nedenler kimi zaman ev sahiplerinin elektrik sigortasında gerçekleştireceği işlemlerle düzeltilebilmektedir. Kimi zaman ise elektrik tesisatı, elektrik saati ya da elektrik sigortasının içerisindeki bir arızadan kaynaklanabilmektedir. Yaşanabilecek bu gibi detaylı ve teknik arızalarda ise uzmanlardan yardım alınması gerekebiliyor.

Evin yarısında elektrik bulunmamasının en önemli nedenlerinin başında evde kısa devre ya da kısa devreye neden olan bir elektrikli aletin bulunmasından kaynaklanmaktadır. Böyle bir durumda sigortanın kaldırılmasıyla birlikte arızanın devam etmesi halinde arıza farklı nedenlerden kaynaklanabilmektedir. Arızanın yaşandığı tesisatının monofaze yani tek fazlı tesisat ve kaçak akım rölesi olması halinde sigorta saatinin yanındaki sigortayı da attırmaktadır. Bu da evin tamamında elektrik olmamasına neden olmaktadır. Saatin yanındaki sigorta ve atan sigortanın kaldırılması halinde arıza düzelmektedir.  Evde trifaze tesisat bulunması veya sigortadaki kaçak akım rölesi de bulunabilir. Tek sigorta atmış olması halinde sigorta saatinin yanındaki sigorta muhtemelen atmaktadır. Atan sigortanın düzeltilmesine karşın arızanın düzelmemesi halinde ilk olarak sigortanın sökülmesine gerek bulunmamaktadır. Apartmanların sigorta saatlerinin bulunduğu panodan elektrik saat sayacının bulunması gerekiyor. Trifaze tesisatlarda saatten önce bağlanmış olan üç tane otomatik sigorta vardır. Önde yer alan bu sigortalardan atmış olan sigorta kaldırılmaktadır. Böylelikle eve üç akımın gitmesi sağlanmaktadır. Ancak bazı tesisatlarda üç sigorta grup halinde olmaktadır. Bu nedenle de bir sigorta atması halinde üçü aynı anda atmayabilmektedir. Atmaması sigortaların eski olması nedeniyle atmayabilir ve sigorta içten atabilmektedir. Sigortalar aşağı inmese de elektrik atabilmektedir. Sigorta açık görünse de sigortanın kontrol kalemiyle kontrol edilmesi gerekmektedir. Sigorta kapatılıp açılarak sorun giderilebilmektedir. Üçlü grup sigortaların değiştirilmesi halinde üçlü ayrı sigorta tercih edilmesi gerekmektedir. Böylelikle sigortanın atması halinde hepsinin aynı anda amasının önüne geçilebilmektedir.

Evin bir bölümünde ya da yarısında elektrik olmaması ve sigortaların da atmaması halinde sigorta kutusunun kapağının açılması gerekmektedir. Kapak açıldıktan sonra kontrol kalemiyle kaçak akım rölesinin girişlerinin kontrol edilmesi gerekmektedir. Faz girişleri kontrol edildikten sonra üç faz girişi ve çıkışı kontrol edilmesi gerekmektedir. Bunlardan birisinin eksik olması halinde yaşanan arıza kaçak akım rölesi kaynaklı olmaktadır. Eğer eksik bulunmuyorsa sorun yüksek ihtimalle sigorta kaynaklı olmaktadır. Kaçak akım rölesi kapatılıp açıldığında yaşanan sorun çözülebilmektedir. Ancak eksiklik nedeniyle yaşanan sorun ileride tekrar edilebilmektedir. Bu nedenle de kaçak akım rölesinin değiştirilmesi gerekmektedir.

Yaşanacak olan evin bir bölümünde elektrik bulunmaması arızasında kontrol edilmesi gereken diğer nokta köprülerin kontrol edilmesidir. Bu aşamaya sigorta ve kaçak akım rölesinin kontrol edilmesinden sonra gelinmektedir. Köprü olarak ifade edilen kısımlar sigortadaki ara bağlantılardır. Köprülerde yanık olması halinde sigortaların klemens girişi de yanmıştır. Bu nedenle de sigortanın da değiştirilmesi gerekmektedir. Yanık da olmaması halinde sigorta girişlerinde temassızlık olup olmadığı kontrol edilmektedir. Girişlerde böyle bir durum olmaması halinde sigorta çıkışlarında çıkış olup olmadığı kontrol edilmektedir. Kablo takılırken tam dikkat edilmemesi ya da sıkı bir şekilde takılmaması halinde boşa düşebilmektedir.

Sigorta girişlerinde elektrik olup olmadığı kontrol edildiğinde elektrik olmasına rağmen sigorta çıkışlarının birisinde elektrik bulunmaması halinde sigortanın değişmesi gerekmektedir. Fazların birinde sorun yaşanması halinde evin büyük bir kısmında sorun yaşanırken sigortalardan birisinin arıza olması halinde evin küçük bir bölümünde sorun yaşanmaktadır.

Yukarıda belirtilen arızalar sigorta atması halinde yaşanabilecek sorunlardır. Ancak sigortaların atmasına gerek olmaksızın arızalarda yaşanabilmektedir. Bunların en yaygın olanları ise apartmanlarda tadilat veya benzeri çalışmaların yaşanması halinde elektrik kabloları kopabilmektedir. Kablolarda kopma yaşanması elektrik tesisatı yapılırken ek yapılmamışsa kendiliğinden olabilen bir durum değildir. Genellikle dışarıdan müdahaleyle olmaktadır. Yaşanabilecek olan bu sorun genellikle doğalgazın yeni  geldiği binalarda doğalgaz bağlantısı yapılırken olabilmektedir. Ancak yalnızca doğalgaz değil gerçekleştirilebilecek farklı tadilatlarda da olabilmektedir.

Evin bir bölünde elektrik olmaması durumunda karşılaşılabilecek olan bir diğer ihtimalde saatin klemenslerinin yanmış olmasıdır. Klemensler elektrik saatlerinin kablo giriş yani bağlantı yerleridir. Bu noktaların yanmış olmaları ihtimalinden kaynaklanmaktadır. Yaşanacak olan yanmalar bu kesme bağlamada vidaların tam sıkılmaması ya da saatle ilgili problem nedeniyle olmaktadır.

Kategoriler
Teknik Bilgiler

Genel Elektrik Arızaları Nedir?

ELEKTRİK ARIZALARI

Elektrik arızası elektrik elektronik ekipmanlarında ya da elektronik cihazlarda karşılaşılan birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkan ve bu cihazların gerektiği verimlilikte çalışmasını engelleyen ya da hiç çalışmamasına neden olan problemleri ifade etmektedir. Elektrik arızaları çok farklı yerlerde ve alanlarda kendisini gösterse de bizlerin karşılaştığı arızalar genellikle ev ve ofis benzeri günlük kullanım alanlarında olmaktadır. Elektrik arızasıyla karşılaştığımız zaman ilk aklımıza elektronik cihazların bozulduğu olsa da aslında tek neden bu olmayabiliyor.

Elektrik arızaları sıklıkla karşılaştığımız sorunlar olmaktadır. Karşılaşılan arızalar çok büyük sorunlara yol açmayan ve gerçekleştirilecek ufak değişikliklerle çözümlenebilmektedir. Ancak bazı arızalar vardır ki yangının oluşmasına yol açabilen ve profesyonel yardım alınması gereken arızalardır.

Sık Meydan Gelen Elektrik Arızaları Nelerdir?

Elektrik arızalarını sınırlamak, belirli kalıplarda sınırlamak mümkün değildir. Karşılaşılan arızaları kendine özgü değerlendirmek gerekse de en sık karşılaşılan arızaları göz önünde bulundurmak fikir edinmek açısından önemlidir.

Duy arızası aydınlatma amacıyla kullanılan ürünlerle akımın buluştuğu noktaları oluşturan duylarda karşılaşılan arızalardır. Bu arızalar genellikle duyda meydana gelecek hasar neticesinde kendisini göstermektedir. Yaşanacak olan duy arızaları genellikle duyun değiştirilmesiyle çözülebilmektedir.

Sigortaların atması sıklıkla karşılaşılan elektrik arızalarından birisidir. Özellikle ampullerde ve prizlerde yaşanacak fazla elektrik yüklemesi neticesinde yaşanmaktadır. Yaşanacak olan bu arızaların çözümü çok kolaydır. Sorunun giderilmesi için sigortalar eski haline getirilerek yeniden elektrik verilmektedir.

Elektrik arızaları arasında voltaj problemleri arasında voltaj problemleri yer alıyor. Voltajda devamlı yaşanacak olan düşme ve yükselme durumu elektrikli cihazlarda karşılaşılan en önemli tehlikelerdir. Farklı oranlarda karşılaşacak olan voltaj oranları nedeniyle aletler geri dönüşü olmayan hasarlar olmaktadır.

Prizle ilgili arızalar da sıklıkla kendisini göstermektedir. Sıklıkla karşılaşılan prizler başta olmak üzere kullanılan prizlerde deformasyonlarla karşılaşılabilmektedir. Prize fiş takılması halinde fişler sallanıyorsa ya da çeşitli cızırtı benzeri sesler çıkartılıyorsa prizler sorun olduğunu ve kullanılmaması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Yanık kokusu ve kıvılcım yaşanması anahtar ya da prizlerden kaynaklanan yanma kokusunun hissedilmesi halinde sigortaların kapatılması gerekmektedir. Bu durum genellikle cihazların bağlantısında ya da kablolamasında aşırı yükleme sorununa yol açabilmektedir. Elektrik arızalarında sıklıkla karşılaşılan sorunlar arasında yer alırken elektrik kaynaklı yangınlara neden olan faktörlerdendir.

Priz ve anahtarlardan ses gelmesi ise normal şartlarda sessiz bir şekilde çalışması gereken unsurlardır. Ancak prizlere fiş takılması halinde çeşitli vızıltılar, çatlamalar ya da cızıltılar gelmesi buralarda arıza meydana geldiği göstermektedir.

Prizlerde elektrik bulunsa da lambaların yanmaması ya da aksinin yaşanması da en sık elektrik arızaları arasındadır. Bu durumda akla gelebilecek olan ilk ihtimal lambaların takılmış olacağı sigortanın attığı ve bu nedenle anahtarlara elektrik gelmemesidir. Diğer bir seçeneği ise anahtarların bozulmuş olabileceğidir.

Ekonomik olmaları nedeniyle sıklıkla tercih edilen alüminyum kablolar bakır kablolara nazaran çok daha büyük tehlikeleri barındırmaktadır. Bunun nedeni ise alüminyum kabloların bakır kablolarla teması halinde ya da bağlantıların gevşemesi halinde yangın oluşmasına neden olabilmektedir.

Elektrik arızalarında en sık karşılaşılan noktalardan birisi de yanlış sigortaların kullanılmasıdır. Sigorta kutularında kullanılacak olan kablolarda kabloların taşıyabileceği amper gücünün üzerinde bir sigorta takılması halinde kablolardan yüksek oranda akım geçmesi nedeniyle tellerde aşırı ısınma, sigortadaki koruyucu yalıtımın zarar görmesine ya da yangın riskinin oluşmasına neden olabilmektedir.

Zamanla elektrik hatlarının çıkışında yer alan kabloların gevşemesi neticesinde karşılaşacağımız arızalar buat arızası olarak karşımıza çıkmaktadır. Buat arızaları bu alanlarda yaşanacak gevşemelerin ileri boyutlara uzanmasıyla elektrik hatlarından kıvılcım veya yangın çıkmasına neden olabilmektedir. Buat kaynaklı arızaların kendisini belli etmesinin en belirgin yolu ise çıkacak tiz seslerdir.

Aşırı yükleme arızaları kullanılan armatürler veya avizelerde mevcuttan daha yüksek watta sahip ampul ya da farklı bir donanıma sahip olmamasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle ampullerde normalden daha yüksek ısı ampul soketlerinin ya da armatür kablosunun yalıtımını eritmektedir. Zamanla bu ısınma tellerden diğer tele kıvılcım çıkmasına ve yangın oluşmasına neden olabilmektedir.

Faz sorunlarıgenellikle evlerin bazı odalarında elektrik bulunmaması ya da apartmandaki diğer dairelerde elektrik olmasına rağmen mevcut dairede elektrik bulunmaması gibi durumlarla ortaya çıkmaktadır. Bunun nedeni ise evlere gelen üç fazdan bir ya da ikisinin gitmesi nedeniyle odalarda ya da dairelerde elektrik bulunmamasına yol açmaktadır. Aynı durum apartmanlar içinde geçerli olmakta ve apartmana gelen fazlardan bazılarının gitmesi nedeniyle evlerin bazılarında elektrik olmayabiliyor.

Ampul arızaları evler başta olmak üzere günlük olarak kullandığımız pek çok alanda sıklıkla karşılaşılan arızalardandır. Bu durum ampul çeşitlerine göre yaşanacak sorunlarla olabildiği gibi ampullerin ömrünün bitmesi neticesinde de olabilmektedir.

Evlerde en dikkat edilmesi gereken noktaların başında ise kalitesiz ve sahte ürünlerin kullanılmasıdır. Kullanılacak olan bu tip ürünler elektrik tesisatı ne kadar güzel ve kaliteli olursa olsun elektrik arızalanmasına neden olmaktadır. Prizler ve uzatma kabloları başta olmak üzere kullanılacak ürünlere dikkat edilmesi gerekiyor.

Kategoriler
Teknik Bilgiler

Genel Elektrik Arızaları

Evlerde birçok aletin çalışmasını sağlayan, geceleri evin aydınlatılmasını sağlayan elektrik aynı zamanda birçok arızaya da neden olabilmektedir. Genel elektrik arızaları söz konusu olduğundan bu arızaları belirli başlıklar altında incelemek mümkündür. Elektrik sistemlerinde sıklıkla görülen bir dizi arıza olmakla birlikte bu arızaların giderilebilmesi için gerektiğinde uzman desteği de alınabilmektedir.

Evinizde meydana gelen elektrik dalgalanmaları genel elektrik arızalarına örnek olarak verilebilir. Özellikle yağmurlu havalarda şimşekler çakarken bazen elektrik dalgalanmaları meydana gelebilir. Bu dalgalanmaların meydana gelmesine en çok lambalardaki ışık miktarındaki artmalar ve azalmalar ile şahit oluruz. Bu durumlarda evimizdeki elektrikli aletlerin zarar görmemesi için bu cihazları fişten çekmek faydalı olacaktır.

Bazen kullandığımız elektrikli aletin yüklenebileceğinden fazla elektrik voltaj değerlerine maruz kalması ortaya çıkabilir. Bu durumlarda cihazın kablosu aşırı ısınma neden ile yanabilir. Bu nedenlerle elektrikli bir cihaz alırken bu cihazların özelliklerine bakarak karar vermek yerinde olacaktır. Aynı zamanda eve ve sevdiklerimize zarar gelmemesi için de gerekli tedbirleri almakta fayda vardır.

Priz

Elektrik arızalarının bir kısmı priz kökenli olabilmektedir. Prizlerde meydana gelen akım atlamaları istenmeyen olaylara neden olabilmektedir. Bazen de evde bulunan küçük çocukların priz deliğine iletken maddeler sokarak kendilerini tehlikeye attığı ve elektrik arızalarını tetiklediği de görülmektedir.

Priz kökenli elektrik arızalarından birisi de priz arka kısmındaki kabloların çıkması durumudur. Bu durumda arka plandaki kabloların çıkması ile elektrik prize ulaşamaz. Prize elektrik gelmediğinden dolayı da prize taktığımız elektrikli aletler çalışmaz. Bu tür durumlarda öncelikle sigortalar kontrol edilir. Sigortalarda sorun yok ise bir kontrol kalemi ile priz deliklerine bakılarak elektrik gelip gelmediği kontrol edilebilir.

Sigorta

Sık karşılaşılan elektrik arızalarından bir kısmının kökeni de sigorta kökenli olmaktadır. Sigorta kökenli arızalarda kısa devre gibi çeşitli nedenler ile sigortanın attığı görülmektedir. Bu tür durumlarda genellikle atan sigorta eski konumuna getirilerek elektrik arızasının giderilmesi sağlanır. Bunun yanında sigorta atmasının farklı nedenleri de olabilir.

Sigorta atmasının nedenlerinden birisi de aşırı yüklemedir. Sigorta teller üzerinde izin verilenden daha fazla akım geçtiğinde elektriği kapatarak sistemin işleyişini durdurmaktadır. Elektrik telleri üzerinden fazla akım geçmesi için ya çok fazla cihaz kullanılması ya da bir cihazın kısa devre yapması ihtimal olarak görülmektedir.

Tesisat

Yaygın görülen elektrik arızalarından bir kısmının kökeni ise elektrik tesisatına dayanır. Elektrik tesisat sistemi eskiyen bazı binalarda bu eski tesisat elektrik kesilmelerine ve kısa devre durumlarına neden olmaktadır. Özellikle çok eski elektrik tesisatlarında zamanla kablolarda kopmalar ve kırılmalar meydana gelebilir. Bu tür durumlarda elektrik arızaları ortaya çıkabilmektedir.

Bunun yanında elektrik tesisatı çekilirken uygun çekilmemesi durumunda, tesisatın yanlış çekilmesi durumunda da sürekli görülen elektrik arızaları ortaya çıkabilmektedir. Elektrik arızalarının genel nedenleri bu şekilde olmakla birlikte, bu tür sorunlar genellikle kısa devre olarak kendini belli etmektedir.

Cihaz

Evde kullandığımız her bir elektrikli cihaz, potansiyel olarak elektrik arızalarına neden olabilmektedir. Genellikle sistemin kısa devre olması ile sonuçlanan cihaz arızaları bazı durumlarda evlerde yangın çıkmasına da neden olmaktadır. Bu tür nedenlerden dolayı elektrikli cihazları kullanırken bazı hususlara dikkat etmekte fayda vardır.

Elektrikli cihazların kablolarını kontrol etmek, eğer kablolarında açılmalar var ise bu açılmaları elektrik kablosu ile kapatmak çözüm için ilk akla gelen yollar arasındadır. Bazen bir elektrikli cihazı ne zaman fişe taksak sigortayı attırabilmektedir. Bu tür cihazları kullanmamak elektrik arızalarının önüne geçmek için önemlidir. Sonuç olarak elektrik arızalarından korunmak için dikkatli ve tedbirli olmakta fayda vardır.