Kategoriler
Teknik Bilgiler

Batıkent Elektrikçi

Batıkent elektrikçi olarak olarak aşağıdaki mahallelere hizmet vermekteyiz.

Evin sigortası sürekli atıyor.Ne yapılabilir ?

Öncelikle tüm prizleri çıkartın. Lamba konumlarını da kapalı konuma getirin.Tüm sigortaları indirin.Öncelikle ana sigortayı kaldırın.

Sonra sırasıyla tekli sigortaları tek tek kaldırınız. Hangi tekli sigorta kalktığı zaman tekrar atıyorsa o sigorta inik kalmak şartıyla diğer tüm sigortaları kaldırın.Sonra lambaları açıp, prizleri kontrol ediniz. Hangi bölgede elektrik yok veya hangi lamba yanmıyorsa arızayı o bölgede arayınız. O güzergahtaki buat, priz, anahtarları kontrol ediniz. Priz yanmış, ampül veya duy arızalı olabilir.Kablolar buat veya priz içinde kısa devre olabilir.

Tüm sigortalar atmadan kalkıyorsa aşağıdaki yolu izlyebiliriz.Tüm cihazları (TV, çamaşır makinası, bulaşık makinası, buzdolabı vs…) sırayla takılmalı. Hangi cihaz takıldığı zaman sigorta tekrar atıyorsa o cihazın sevisi çağrılmalıdır.

Sorun prizlere takılan cihaz kaynaklı değil de anahtarlara basıldığında atıyorsa ilgili ampül veya duy kontrol edilmelidir.

Batıkent Elektrikçi Sigorta Neden Atar ?

Sigorta Neden Atar?

Sigorta atması her ne sebeple olursa olsun temel olarak olası tehlike durumunun söz konusu olması halinde atmaktadırlar.Aynı zaman da şalter diye de adlandırılır.Nadir olsa da sigorta atması durumları sigortalarda hasarla karşılaşılabilmektedir. Sigortanın atmasının nedenleri 4 ana grupta toplanabilmektedir. Bunlar; aşırı yük, kısa devre, kaçak akım ve arktır.

Aşırı yük; elektriği oluşturan tesisat kablolarının ve alıcıların taşıyabileceği yük kapasitesini aşan akımın gelmesinden kaynaklanmaktadır. Bu noktadaki diğer bir noktayı montajın da kullanıma uygun olmaması yer alıyor. Bir sigortanın tekrar tekrar atması halinde elektrik tesisatında azla yüklenme olduğunu ortaya koymaktadır. Aşırı yük nedeniyle sigorta atmasıyla karşılaşıldığında sorunun giderilmesinde iki yol bulunuyor. İlkini sigorta değiştirilerek daha yüksek akım gücüne sahip sigorta takılması ikincisini de  ek sigorta konulması oluşturuyor.

Kısa devre; kabloların, elektrik devresi ya da sistemdeki alıcılarda karşılaşılabilecek bir sorun nedeniyle devrenin farklı şekilde tamamlanmaya çalışılması ya da olağan elektrik akımının bozulmasından kaynaklanmaktadır. Karşılaşılabilecek olan böyle bir durumda devre fazla akım çekmektedir. Bu nedenle sigortada koruma devresi bulunmaması halinde aşırı ısınma ve yangın riski söz konusu olmaktadır. Tesisatta farklı nedenlerle de kısa devre ve sigorta atmasına neden olabilmektedir. Bu arızalar prize gelen kablolarda gerekli ve düzgün montajın gerçekleştirilmemesi, prizlerin bozulması ya da kablolardaki hasar nedeniyle de sigortalar atabilmektedir.

Genel de aşırı yüklenmerde (fırın, ısıtıcı, kurutucu, ütü gibi  ısı üreten cihazlar genellikle)  dolayı tesisat kablolarından aşırı akım çekilmektedir.Bu çekilen akım zayıf  kablolarda yanma ve kopmaya sebep olabilir.Faz, nötr temasların da ise sigorta atmasına sebep olabilir.

Kaçak akım; sigortaların atmasına neden olan ve elektrik akımının istenilen yol dışındaki bir yoldan gitmesini ifade etmektedir. Kaçak akım genellikle kabloların iletken kabloya temasıyla devrenin tamamlanmasına çalışmaktadır.

Ev veya iş yerlerinde sigorta dışında kaçak akım rölesi (KAR) devre elemanları da kullanılabilir.Bu eleman kaçak akımın oluşması durumunda tesisat elektriğini kesmektedir.

Ark; elektriğin olduğu her yerde olabilen ancak gözle görünmeyen bir noktada olması halinde tehlikeli olan bir durumdur. Ark iki nedene dayanmaktadır. Bunlar; işçilik düzeyinin kalitesiz olması ve kalite düzeyi düşük malzeme kullanılmasıdır. Ark genellikle iletken maddelerin aktarılma noktalarında gerçekleşmesi nedeniyle bu noktalarda kaliteli malzeme kullanılarak iletkenlerin sağlam bir şekilde sabitlenmesi gerekmektedir.

Sigorta Attığında Nasıl Tespit Edilir?

Evlerde sigortanın neden attığını tespit edebilmek için ilk olarak bütün sigortaların indirilerek kapatılması gerekiyor. Ardından evde yer alan bütün cihazlar prizlerden çekilmekte ve prizlerin boşa çıkartılması gerekiyor. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ev içerisindeki bütün fişlerin prizlerden çıkartılmış olmasıdır.

Bütün fişler boşa çıkartıldıktan sonra kaçak akım kaldırılarak sırasıyla odaları besleyen bütün sigortalar sırasıyla kaldırılmaktadır. Evdeki makinelerin fişleri tek tek prize takılmaktadır. Bu işlem yapılırken sırayla yapmaya ve sigortanın kontrol edilmesi gerekmektedir. Fişlerin prize takılma sigortanın yeniden atması halinde sorun son takılan makineyle ilgili olmaktadır. Sigortanın atmasına neden olan bu durum makinede yaşanabilecek olan bir sorundan kaynaklanabildiği gibi sigortaya ilgili bir durumdan da kaynaklanabilmektedir.

Batıkent Elektrikçi Sıklıkla Sigorta Atması Durumu Nasıl Önlenir?

Bir evde sıklıkla sigortaların atması karşılaşılabilen bir durum olsa da önüne geçebilmek için çeşitli yollar bulunuyor. Göz önünde bulundurulabilecek ve yapılabilecek olan adım sigorta tercihinin tesisatın akım gücüne uygun seçilmesidir. Diğer bir ifadeyle seçilecek olan sigorta bölgedeki elektrik tesisatının gücünü kaldırabilecek düzeyde seçilmesi gerekmektedir.

Alınabilecek olan önlemler arasında kaçak akım sigortası da yer almaktadır. Dairede yaşanabilecek olan bir kaçak durumunda kaçak akım sigortası kaçınılmaz bir şekilde devreye girmektedir. Yaşanabilecek böyle bir durumda meydana gelen kaçağın giderilmesi gerekmektedir.

Alınabilecek olan önlemlerden diğerini de çeşitli aletlerin çalışması halinde ya da birlikte çalışmaları halinde akla gelebilecek ilk yöntem elektrik tesisatındaki bir arızadan kaynaklanmasıdır. Bu durumda dairedeki elektrik tesisatının değiştirilmesi gerekmektedir. Gerçekleştirilecek değişiklikler sırasında voltaj sönümleyicilerin kullanılmasına dikkat edilmelidir.

Batıkent te bulunan çarşılarda elektrikçi ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Yalnız bazı çarşılarda usta bulunamayabilir. Bir kısım iş yeri kapanmış veya taşınmış olabilir.

Girişim Çarşısı Elektrikçi
Gümüşkent Çarşısı Elektrikçi
Hülya Çarşısı Elektrikçi
İpekyolu Çarşısı Elektrikçi
Menekşe Çarşısı Elektrikçi
Metro Center Elektrikçi
Meydan Batıkent AVM Elektrikçi
Onur Çarşısı Elektrikçi
Osmanbey Çarşısı Elektrikçi
Özen Çarşısı Elektrikçi
Özgür Çarşısı Elektrikçi
Özmen Çarşısı Elektrikçi
Şenyıldız Çarşısı Elektrikçi
Uğrak Çarşısı Elektrikçi
Umut Çarşısı Elektrikçi
Uygar Çarşısı Elektrikçi
Yeni Batı Çarşısı Elektrikçi
Adalet Çarşısı Elektrikçi
Andaç Çarşısı Elektrikçi
Andora İş Merkezi Elektrikçi
Ankara Park City AVM Elektrikçi
Atlantis AVM Elektrikçi
Aydın Çarşısı Elektrikçi
Barış Çarşısı Elektrikçi
Başkent Çarşısı Elektrikçi
Belediye Çarşısı Elektrikçi
Bener Çarşısı Elektrikçi
Bizim Çarşı Elektrikçi
Carrefour Elektrikçi
Ceylan Çarşısı Elektrikçi
Çağlar Çarşısı Elektrikçi
Çoşkun Irmak Çarşısı Elektrikçi
Dilek Çarşısı Elektrikçi
Dostluk Çarşısı Elektrikçi
Emek Çarşısı Elektrikçi
Erdem Çarşısı Elektrikçi

Kategoriler
Teknik Bilgiler

ÇAYYOLU ELEKTRİKÇİ

ÇAYYOLU ELEKTRİKÇİ

Evin Bir Bölümünde Elektrik Olmaması Nedir?

Evin yarısında, bazı odalarında ya da birkaç odasında elektrik olmaması gibi sorunlar zaman zaman ev sahiplerinin karşılaştığı durumlardandır. Bunlar apartmanlarda ya da evlerin büyük bölümünde elektrik olmasına rağmen bir bölümde elektrik gitmemesi durumunu ifade etmektedir.

Evin bir bölümünde elektrik bulunmaması ev ve iş yerlerinde sıklıkla karşılaşılan bir sorundur. Bu arızalar evlerin bir veya birkaç odasında olabildiği gibi evin yarısı ya da bir bölümünde de elektriğin olmaması şeklinde kendisini göstermektedir. Evin bir bölümü veya yarısında elektriğin bulunmaması prizlerde ya da lambalarda kendisini gösterebilir. Evin bir bölümünde elektrik olmaması birçok nedene dayandırılabilmektedir.

Evin Bir Bölümünde Elektrik Olmamasının Nedenleri

Çayyolu elektrikçisi olarak şunu belirtelim. Evlerin belirli odalarında ya da yarısında elektrik bulunmaması birçok nedene ve soruna dayandırılabilmektedir. Ancak bu nedenleri de belirli başlık ve kategorilerde toplamak mümkündür. Bu nedenler kimi zaman ev sahiplerinin elektrik sigortasında gerçekleştireceği işlemlerle düzeltilebilmektedir. Kimi zaman ise elektrik tesisatı, elektrik saati ya da elektrik sigortasının içerisindeki bir arızadan kaynaklanabilmektedir. Yaşanabilecek bu gibi detaylı ve teknik arızalarda ise uzmanlardan yardım alınması gerekebiliyor.

Evin yarısında elektrik bulunmamasının en önemli nedenlerinin başında evde kısa devre ya da kısa devreye neden olan bir elektrikli aletin bulunmasından kaynaklanmaktadır. Böyle bir durumda sigortanın kaldırılmasıyla birlikte arızanın devam etmesi halinde arıza farklı nedenlerden kaynaklanabilmektedir. Arızanın yaşandığı tesisatının monofaze yani tek fazlı tesisat ve kaçak akım rölesi olması halinde sigorta saatinin yanındaki sigortayı da attırmaktadır. Bu da evin tamamında elektrik olmamasına neden olmaktadır. Saatin yanındaki sigorta ve atan sigortanın kaldırılması halinde arıza düzelmektedir.  Evde trifaze tesisat bulunması veya sigortadaki kaçak akım rölesi de bulunabilir. Tek sigorta atmış olması halinde sigorta saatinin yanındaki sigorta muhtemelen atmaktadır. Atan sigortanın düzeltilmesine karşın arızanın düzelmemesi halinde ilk olarak sigortanın sökülmesine gerek bulunmamaktadır. Apartmanların sigorta saatlerinin bulunduğu panodan elektrik saat sayacının bulunması gerekiyor. Trifaze tesisatlarda saatten önce bağlanmış olan üç tane otomatik sigorta vardır. Önde yer alan bu sigortalardan atmış olan sigorta kaldırılmaktadır. Böylelikle eve üç akımın gitmesi sağlanmaktadır. Ancak bazı tesisatlarda üç sigorta grup halinde olmaktadır. Bu nedenle de bir sigorta atması halinde üçü aynı anda atmayabilmektedir. Atmaması sigortaların eski olması nedeniyle atmayabilir ve sigorta içten atabilmektedir. Sigortalar aşağı inmese de elektrik atabilmektedir. Sigorta açık görünse de sigortanın kontrol kalemiyle kontrol edilmesi gerekmektedir. Sigorta kapatılıp açılarak sorun giderilebilmektedir. Üçlü grup sigortaların değiştirilmesi halinde üçlü ayrı sigorta tercih edilmesi gerekmektedir. Böylelikle sigortanın atması halinde hepsinin aynı anda amasının önüne geçilebilmektedir.

Evin bir bölümünde ya da yarısında elektrik olmaması ve sigortaların da atmaması halinde sigorta kutusunun kapağının açılması gerekmektedir. Kapak açıldıktan sonra kontrol kalemiyle kaçak akım rölesinin girişlerinin kontrol edilmesi gerekmektedir. Faz girişleri kontrol edildikten sonra üç faz girişi ve çıkışı kontrol edilmesi gerekmektedir. Bunlardan birisinin eksik olması halinde yaşanan arıza kaçak akım rölesi kaynaklı olmaktadır. Eğer eksik bulunmuyorsa sorun yüksek ihtimalle sigorta kaynaklı olmaktadır. Kaçak akım rölesi kapatılıp açıldığında yaşanan sorun çözülebilmektedir. Ancak eksiklik nedeniyle yaşanan sorun ileride tekrar edilebilmektedir. Bu nedenle de kaçak akım rölesinin değiştirilmesi gerekmektedir.

Yaşanacak olan evin bir bölümünde elektrik bulunmaması arızasında kontrol edilmesi gereken diğer nokta köprülerin kontrol edilmesidir. Bu aşamaya sigorta ve kaçak akım rölesinin kontrol edilmesinden sonra gelinmektedir. Köprü olarak ifade edilen kısımlar sigortadaki ara bağlantılardır. Köprülerde yanık olması halinde sigortaların klemens girişi de yanmıştır. Bu nedenle de sigortanın da değiştirilmesi gerekmektedir. Yanık da olmaması halinde sigorta girişlerinde temassızlık olup olmadığı kontrol edilmektedir. Girişlerde böyle bir durum olmaması halinde sigorta çıkışlarında çıkış olup olmadığı kontrol edilmektedir. Kablo takılırken tam dikkat edilmemesi ya da sıkı bir şekilde takılmaması halinde boşa düşebilmektedir.

Sigorta girişlerinde elektrik olup olmadığı kontrol edildiğinde elektrik olmasına rağmen sigorta çıkışlarının birisinde elektrik bulunmaması halinde sigortanın değişmesi gerekmektedir. Fazların birinde sorun yaşanması halinde evin büyük bir kısmında sorun yaşanırken sigortalardan birisinin arıza olması halinde evin küçük bir bölümünde sorun yaşanmaktadır.

Yukarıda belirtilen arızalar sigorta atması halinde yaşanabilecek sorunlardır. Ancak sigortaların atmasına gerek olmaksızın arızalarda yaşanabilmektedir. Bunların en yaygın olanları ise apartmanlarda tadilat veya benzeri çalışmaların yaşanması halinde elektrik kabloları kopabilmektedir. Kablolarda kopma yaşanması elektrik tesisatı yapılırken ek yapılmamışsa kendiliğinden olabilen bir durum değildir. Genellikle dışarıdan müdahaleyle olmaktadır. Yaşanabilecek olan bu sorun genellikle doğalgazın yeni  geldiği binalarda doğalgaz bağlantısı yapılırken olabilmektedir. Ancak yalnızca doğalgaz değil gerçekleştirilebilecek farklı tadilatlarda da olabilmektedir.

Evin bir bölünde elektrik olmaması durumunda karşılaşılabilecek olan bir diğer ihtimalde saatin klemenslerinin yanmış olmasıdır. Klemensler elektrik saatlerinin kablo giriş yani bağlantı yerleridir. Bu noktaların yanmış olmaları ihtimalinden kaynaklanmaktadır. Yaşanacak olan yanmalar bu kesme bağlamada vidaların tam sıkılmaması ya da saatle ilgili problem nedeniyle olmaktadır.

EVİN BİR BÖLÜMÜNDE ELEKTRİK YOK

Evin Bir Bölümünde Elektrik Olmaması Nedir?

Evin yarısında, bazı odalarında ya da birkaç odasında elektrik olmaması gibi sorunlar zaman zaman ev sahiplerinin karşılaştığı durumlardandır. Bunlar apartmanlarda ya da evlerin büyük bölümünde elektrik olmasına rağmen bir bölümde elektrik gitmemesi durumunu ifade etmektedir.

Evin bir bölümünde elektrik bulunmaması ev ve iş yerlerinde sıklıkla karşılaşılan bir sorundur. Bu arızalar evlerin bir veya birkaç odasında olabildiği gibi evin yarısı ya da bir bölümünde de elektriğin olmaması şeklinde kendisini göstermektedir. Evin bir bölümü veya yarısında elektriğin bulunmaması prizlerde ya da lambalarda kendisini gösterebilir. Evin bir bölümünde elektrik olmaması birçok nedene dayandırılabilmektedir.

Evin Bir Bölümünde Elektrik Olmamasının Nedenleri

Evlerin belirli odalarında ya da yarısında elektrik bulunmaması birçok nedene ve soruna dayandırılabilmektedir. Ancak bu nedenleri de belirli başlık ve kategorilerde toplamak mümkündür. Bu nedenler kimi zaman ev sahiplerinin elektrik sigortasında gerçekleştireceği işlemlerle düzeltilebilmektedir. Kimi zaman ise elektrik tesisatı, elektrik saati ya da elektrik sigortasının içerisindeki bir arızadan kaynaklanabilmektedir. Yaşanabilecek bu gibi detaylı ve teknik arızalarda ise uzmanlardan yardım alınması gerekebiliyor.

Evin yarısında elektrik bulunmamasının en önemli nedenlerinin başında evde kısa devre ya da kısa devreye neden olan bir elektrikli aletin bulunmasından kaynaklanmaktadır. Böyle bir durumda sigortanın kaldırılmasıyla birlikte arızanın devam etmesi halinde arıza farklı nedenlerden kaynaklanabilmektedir. Arızanın yaşandığı tesisatının monofaze yani tek fazlı tesisat ve kaçak akım rölesi olması halinde sigorta saatinin yanındaki sigortayı da attırmaktadır. Bu da evin tamamında elektrik olmamasına neden olmaktadır. Saatin yanındaki sigorta ve atan sigortanın kaldırılması halinde arıza düzelmektedir.  Evde trifaze tesisat bulunması veya sigortadaki kaçak akım rölesi de bulunabilir. Tek sigorta atmış olması halinde sigorta saatinin yanındaki sigorta muhtemelen atmaktadır. Atan sigortanın düzeltilmesine karşın arızanın düzelmemesi halinde ilk olarak sigortanın sökülmesine gerek bulunmamaktadır. Apartmanların sigorta saatlerinin bulunduğu panodan elektrik saat sayacının bulunması gerekiyor. Trifaze tesisatlarda saatten önce bağlanmış olan üç tane otomatik sigorta vardır. Önde yer alan bu sigortalardan atmış olan sigorta kaldırılmaktadır. Böylelikle eve üç akımın gitmesi sağlanmaktadır. Ancak bazı tesisatlarda üç sigorta grup halinde olmaktadır. Bu nedenle de bir sigorta atması halinde üçü aynı anda atmayabilmektedir. Atmaması sigortaların eski olması nedeniyle atmayabilir ve sigorta içten atabilmektedir. Sigortalar aşağı inmese de elektrik atabilmektedir. Sigorta açık görünse de sigortanın kontrol kalemiyle kontrol edilmesi gerekmektedir. Sigorta kapatılıp açılarak sorun giderilebilmektedir. Üçlü grup sigortaların değiştirilmesi halinde üçlü ayrı sigorta tercih edilmesi gerekmektedir. Böylelikle sigortanın atması halinde hepsinin aynı anda amasının önüne geçilebilmektedir.

Evin bir bölümünde ya da yarısında elektrik olmaması ve sigortaların da atmaması halinde sigorta kutusunun kapağının açılması gerekmektedir. Kapak açıldıktan sonra kontrol kalemiyle kaçak akım rölesinin girişlerinin kontrol edilmesi gerekmektedir. Faz girişleri kontrol edildikten sonra üç faz girişi ve çıkışı kontrol edilmesi gerekmektedir. Bunlardan birisinin eksik olması halinde yaşanan arıza kaçak akım rölesi kaynaklı olmaktadır. Eğer eksik bulunmuyorsa sorun yüksek ihtimalle sigorta kaynaklı olmaktadır. Kaçak akım rölesi kapatılıp açıldığında yaşanan sorun çözülebilmektedir. Ancak eksiklik nedeniyle yaşanan sorun ileride tekrar edilebilmektedir. Bu nedenle de kaçak akım rölesinin değiştirilmesi gerekmektedir.

Yaşanacak olan evin bir bölümünde elektrik bulunmaması arızasında kontrol edilmesi gereken diğer nokta köprülerin kontrol edilmesidir. Bu aşamaya sigorta ve kaçak akım rölesinin kontrol edilmesinden sonra gelinmektedir. Köprü olarak ifade edilen kısımlar sigortadaki ara bağlantılardır. Köprülerde yanık olması halinde sigortaların klemens girişi de yanmıştır. Bu nedenle de sigortanın da değiştirilmesi gerekmektedir. Yanık da olmaması halinde sigorta girişlerinde temassızlık olup olmadığı kontrol edilmektedir. Girişlerde böyle bir durum olmaması halinde sigorta çıkışlarında çıkış olup olmadığı kontrol edilmektedir. Kablo takılırken tam dikkat edilmemesi ya da sıkı bir şekilde takılmaması halinde boşa düşebilmektedir.

Sigorta girişlerinde elektrik olup olmadığı kontrol edildiğinde elektrik olmasına rağmen sigorta çıkışlarının birisinde elektrik bulunmaması halinde sigortanın değişmesi gerekmektedir. Fazların birinde sorun yaşanması halinde evin büyük bir kısmında sorun yaşanırken sigortalardan birisinin arıza olması halinde evin küçük bir bölümünde sorun yaşanmaktadır.

Yukarıda belirtilen arızalar sigorta atması halinde yaşanabilecek sorunlardır. Ancak sigortaların atmasına gerek olmaksızın arızalarda yaşanabilmektedir. Bunların en yaygın olanları ise apartmanlarda tadilat veya benzeri çalışmaların yaşanması halinde elektrik kabloları kopabilmektedir. Kablolarda kopma yaşanması elektrik tesisatı yapılırken ek yapılmamışsa kendiliğinden olabilen bir durum değildir. Genellikle dışarıdan müdahaleyle olmaktadır. Yaşanabilecek olan bu sorun genellikle doğalgazın yeni  geldiği binalarda doğalgaz bağlantısı yapılırken olabilmektedir. Ancak yalnızca doğalgaz değil gerçekleştirilebilecek farklı tadilatlarda da olabilmektedir.

Evin bir bölünde elektrik olmaması durumunda karşılaşılabilecek olan bir diğer ihtimalde saatin klemenslerinin yanmış olmasıdır. Klemensler elektrik saatlerinin kablo giriş yani bağlantı yerleridir. Bu noktaların yanmış olmaları ihtimalinden kaynaklanmaktadır. Yaşanacak olan yanmalar bu kesme bağlamada vidaların tam sıkılmaması ya da saatle ilgili problem nedeniyle olmaktadır.

Kategoriler
Teknik Bilgiler

Genel Elektrik Arızaları Nedir?

ELEKTRİK ARIZALARI

Elektrik arızası elektrik elektronik ekipmanlarında ya da elektronik cihazlarda karşılaşılan birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkan ve bu cihazların gerektiği verimlilikte çalışmasını engelleyen ya da hiç çalışmamasına neden olan problemleri ifade etmektedir. Elektrik arızaları çok farklı yerlerde ve alanlarda kendisini gösterse de bizlerin karşılaştığı arızalar genellikle ev ve ofis benzeri günlük kullanım alanlarında olmaktadır. Elektrik arızasıyla karşılaştığımız zaman ilk aklımıza elektronik cihazların bozulduğu olsa da aslında tek neden bu olmayabiliyor.

Elektrik arızaları sıklıkla karşılaştığımız sorunlar olmaktadır. Karşılaşılan arızalar çok büyük sorunlara yol açmayan ve gerçekleştirilecek ufak değişikliklerle çözümlenebilmektedir. Ancak bazı arızalar vardır ki yangının oluşmasına yol açabilen ve profesyonel yardım alınması gereken arızalardır.

Sık Meydan Gelen Elektrik Arızaları Nelerdir?

Elektrik arızalarını sınırlamak, belirli kalıplarda sınırlamak mümkün değildir. Karşılaşılan arızaları kendine özgü değerlendirmek gerekse de en sık karşılaşılan arızaları göz önünde bulundurmak fikir edinmek açısından önemlidir.

Duy arızası aydınlatma amacıyla kullanılan ürünlerle akımın buluştuğu noktaları oluşturan duylarda karşılaşılan arızalardır. Bu arızalar genellikle duyda meydana gelecek hasar neticesinde kendisini göstermektedir. Yaşanacak olan duy arızaları genellikle duyun değiştirilmesiyle çözülebilmektedir.

Sigortaların atması sıklıkla karşılaşılan elektrik arızalarından birisidir. Özellikle ampullerde ve prizlerde yaşanacak fazla elektrik yüklemesi neticesinde yaşanmaktadır. Yaşanacak olan bu arızaların çözümü çok kolaydır. Sorunun giderilmesi için sigortalar eski haline getirilerek yeniden elektrik verilmektedir.

Elektrik arızaları arasında voltaj problemleri arasında voltaj problemleri yer alıyor. Voltajda devamlı yaşanacak olan düşme ve yükselme durumu elektrikli cihazlarda karşılaşılan en önemli tehlikelerdir. Farklı oranlarda karşılaşacak olan voltaj oranları nedeniyle aletler geri dönüşü olmayan hasarlar olmaktadır.

Prizle ilgili arızalar da sıklıkla kendisini göstermektedir. Sıklıkla karşılaşılan prizler başta olmak üzere kullanılan prizlerde deformasyonlarla karşılaşılabilmektedir. Prize fiş takılması halinde fişler sallanıyorsa ya da çeşitli cızırtı benzeri sesler çıkartılıyorsa prizler sorun olduğunu ve kullanılmaması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Yanık kokusu ve kıvılcım yaşanması anahtar ya da prizlerden kaynaklanan yanma kokusunun hissedilmesi halinde sigortaların kapatılması gerekmektedir. Bu durum genellikle cihazların bağlantısında ya da kablolamasında aşırı yükleme sorununa yol açabilmektedir. Elektrik arızalarında sıklıkla karşılaşılan sorunlar arasında yer alırken elektrik kaynaklı yangınlara neden olan faktörlerdendir.

Priz ve anahtarlardan ses gelmesi ise normal şartlarda sessiz bir şekilde çalışması gereken unsurlardır. Ancak prizlere fiş takılması halinde çeşitli vızıltılar, çatlamalar ya da cızıltılar gelmesi buralarda arıza meydana geldiği göstermektedir.

Prizlerde elektrik bulunsa da lambaların yanmaması ya da aksinin yaşanması da en sık elektrik arızaları arasındadır. Bu durumda akla gelebilecek olan ilk ihtimal lambaların takılmış olacağı sigortanın attığı ve bu nedenle anahtarlara elektrik gelmemesidir. Diğer bir seçeneği ise anahtarların bozulmuş olabileceğidir.

Ekonomik olmaları nedeniyle sıklıkla tercih edilen alüminyum kablolar bakır kablolara nazaran çok daha büyük tehlikeleri barındırmaktadır. Bunun nedeni ise alüminyum kabloların bakır kablolarla teması halinde ya da bağlantıların gevşemesi halinde yangın oluşmasına neden olabilmektedir.

Elektrik arızalarında en sık karşılaşılan noktalardan birisi de yanlış sigortaların kullanılmasıdır. Sigorta kutularında kullanılacak olan kablolarda kabloların taşıyabileceği amper gücünün üzerinde bir sigorta takılması halinde kablolardan yüksek oranda akım geçmesi nedeniyle tellerde aşırı ısınma, sigortadaki koruyucu yalıtımın zarar görmesine ya da yangın riskinin oluşmasına neden olabilmektedir.

Zamanla elektrik hatlarının çıkışında yer alan kabloların gevşemesi neticesinde karşılaşacağımız arızalar buat arızası olarak karşımıza çıkmaktadır. Buat arızaları bu alanlarda yaşanacak gevşemelerin ileri boyutlara uzanmasıyla elektrik hatlarından kıvılcım veya yangın çıkmasına neden olabilmektedir. Buat kaynaklı arızaların kendisini belli etmesinin en belirgin yolu ise çıkacak tiz seslerdir.

Aşırı yükleme arızaları kullanılan armatürler veya avizelerde mevcuttan daha yüksek watta sahip ampul ya da farklı bir donanıma sahip olmamasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle ampullerde normalden daha yüksek ısı ampul soketlerinin ya da armatür kablosunun yalıtımını eritmektedir. Zamanla bu ısınma tellerden diğer tele kıvılcım çıkmasına ve yangın oluşmasına neden olabilmektedir.

Faz sorunlarıgenellikle evlerin bazı odalarında elektrik bulunmaması ya da apartmandaki diğer dairelerde elektrik olmasına rağmen mevcut dairede elektrik bulunmaması gibi durumlarla ortaya çıkmaktadır. Bunun nedeni ise evlere gelen üç fazdan bir ya da ikisinin gitmesi nedeniyle odalarda ya da dairelerde elektrik bulunmamasına yol açmaktadır. Aynı durum apartmanlar içinde geçerli olmakta ve apartmana gelen fazlardan bazılarının gitmesi nedeniyle evlerin bazılarında elektrik olmayabiliyor.

Ampul arızaları evler başta olmak üzere günlük olarak kullandığımız pek çok alanda sıklıkla karşılaşılan arızalardandır. Bu durum ampul çeşitlerine göre yaşanacak sorunlarla olabildiği gibi ampullerin ömrünün bitmesi neticesinde de olabilmektedir.

Evlerde en dikkat edilmesi gereken noktaların başında ise kalitesiz ve sahte ürünlerin kullanılmasıdır. Kullanılacak olan bu tip ürünler elektrik tesisatı ne kadar güzel ve kaliteli olursa olsun elektrik arızalanmasına neden olmaktadır. Prizler ve uzatma kabloları başta olmak üzere kullanılacak ürünlere dikkat edilmesi gerekiyor.

Kategoriler
Teknik Bilgiler

Genel Elektrik Arızaları

Evlerde birçok aletin çalışmasını sağlayan, geceleri evin aydınlatılmasını sağlayan elektrik aynı zamanda birçok arızaya da neden olabilmektedir. Genel elektrik arızaları söz konusu olduğundan bu arızaları belirli başlıklar altında incelemek mümkündür. Elektrik sistemlerinde sıklıkla görülen bir dizi arıza olmakla birlikte bu arızaların giderilebilmesi için gerektiğinde uzman desteği de alınabilmektedir.

Evinizde meydana gelen elektrik dalgalanmaları genel elektrik arızalarına örnek olarak verilebilir. Özellikle yağmurlu havalarda şimşekler çakarken bazen elektrik dalgalanmaları meydana gelebilir. Bu dalgalanmaların meydana gelmesine en çok lambalardaki ışık miktarındaki artmalar ve azalmalar ile şahit oluruz. Bu durumlarda evimizdeki elektrikli aletlerin zarar görmemesi için bu cihazları fişten çekmek faydalı olacaktır.

Bazen kullandığımız elektrikli aletin yüklenebileceğinden fazla elektrik voltaj değerlerine maruz kalması ortaya çıkabilir. Bu durumlarda cihazın kablosu aşırı ısınma neden ile yanabilir. Bu nedenlerle elektrikli bir cihaz alırken bu cihazların özelliklerine bakarak karar vermek yerinde olacaktır. Aynı zamanda eve ve sevdiklerimize zarar gelmemesi için de gerekli tedbirleri almakta fayda vardır.

Priz

Elektrik arızalarının bir kısmı priz kökenli olabilmektedir. Prizlerde meydana gelen akım atlamaları istenmeyen olaylara neden olabilmektedir. Bazen de evde bulunan küçük çocukların priz deliğine iletken maddeler sokarak kendilerini tehlikeye attığı ve elektrik arızalarını tetiklediği de görülmektedir.

Priz kökenli elektrik arızalarından birisi de priz arka kısmındaki kabloların çıkması durumudur. Bu durumda arka plandaki kabloların çıkması ile elektrik prize ulaşamaz. Prize elektrik gelmediğinden dolayı da prize taktığımız elektrikli aletler çalışmaz. Bu tür durumlarda öncelikle sigortalar kontrol edilir. Sigortalarda sorun yok ise bir kontrol kalemi ile priz deliklerine bakılarak elektrik gelip gelmediği kontrol edilebilir.

Sigorta

Sık karşılaşılan elektrik arızalarından bir kısmının kökeni de sigorta kökenli olmaktadır. Sigorta kökenli arızalarda kısa devre gibi çeşitli nedenler ile sigortanın attığı görülmektedir. Bu tür durumlarda genellikle atan sigorta eski konumuna getirilerek elektrik arızasının giderilmesi sağlanır. Bunun yanında sigorta atmasının farklı nedenleri de olabilir.

Sigorta atmasının nedenlerinden birisi de aşırı yüklemedir. Sigorta teller üzerinde izin verilenden daha fazla akım geçtiğinde elektriği kapatarak sistemin işleyişini durdurmaktadır. Elektrik telleri üzerinden fazla akım geçmesi için ya çok fazla cihaz kullanılması ya da bir cihazın kısa devre yapması ihtimal olarak görülmektedir.

Tesisat

Yaygın görülen elektrik arızalarından bir kısmının kökeni ise elektrik tesisatına dayanır. Elektrik tesisat sistemi eskiyen bazı binalarda bu eski tesisat elektrik kesilmelerine ve kısa devre durumlarına neden olmaktadır. Özellikle çok eski elektrik tesisatlarında zamanla kablolarda kopmalar ve kırılmalar meydana gelebilir. Bu tür durumlarda elektrik arızaları ortaya çıkabilmektedir.

Bunun yanında elektrik tesisatı çekilirken uygun çekilmemesi durumunda, tesisatın yanlış çekilmesi durumunda da sürekli görülen elektrik arızaları ortaya çıkabilmektedir. Elektrik arızalarının genel nedenleri bu şekilde olmakla birlikte, bu tür sorunlar genellikle kısa devre olarak kendini belli etmektedir.

Cihaz

Evde kullandığımız her bir elektrikli cihaz, potansiyel olarak elektrik arızalarına neden olabilmektedir. Genellikle sistemin kısa devre olması ile sonuçlanan cihaz arızaları bazı durumlarda evlerde yangın çıkmasına da neden olmaktadır. Bu tür nedenlerden dolayı elektrikli cihazları kullanırken bazı hususlara dikkat etmekte fayda vardır.

Elektrikli cihazların kablolarını kontrol etmek, eğer kablolarında açılmalar var ise bu açılmaları elektrik kablosu ile kapatmak çözüm için ilk akla gelen yollar arasındadır. Bazen bir elektrikli cihazı ne zaman fişe taksak sigortayı attırabilmektedir. Bu tür cihazları kullanmamak elektrik arızalarının önüne geçmek için önemlidir. Sonuç olarak elektrik arızalarından korunmak için dikkatli ve tedbirli olmakta fayda vardır.

Kategoriler
Teknik Bilgiler

Avize Montajı Nasıl Yapılır

Avize Montajı Nasıl Yapılır?

Birçok farklı avize modeli arasından hoşunuza giden bir modeli beğendikten sonra avize montajı işlemine başlayabilirsiniz. Eğer avize montajını kendiniz gerçekleştirecekseniz biraz dikkatli olmanızda fayda vardır. Her şeyden önce elektriğin şakası olmaz. Bu nedenle öncelikle elektrik sigortalarını kapatarak işe başlayabilirsiniz.

Çayyolu Avize Tamiri 0505 -767 1174 nolu telefondan yaptırabilirsiniz.

Birçok insan Avize montajı nasıl yapılır sorusuna cevap veremediğinden dolayı bu tür bilgilere ihtiyaç duyar. Elektrik tesisatına gelen elektriği ana şalterden kapattıktan sonra yapmanız gereken bir kontrol kalemi ile lamba uçlarını kontrol etmektir. Avizenin takılacağı yerde bulunan avize kısmına gelen kısımlar elektrik anahtarı ile kontrol edilerek gerekli güvenlik işlemleri tamamlanmış olur.

Genellikle avizeler tek parça halinde gelmemektedir. Demonte halde tüketicilerin eline geçen avizelerin öncelikle düzgün bir şekilde birleştirilmesi gerekir. Bu işlemi yapmak için avize ile gelen talimatlar kitapçığına bakmak yeterlidir. Bunun yanında avize ile gelen kitapçıkta montajın nasıl yapılacağı anlatılmaktadır. Bu adımları takip ederek işlemi tamamlarsınız. Avize kurulumu gerçekleştirildikten sonra yapmanız gereken eski lambanın bağlantılarını ayırmak olacaktır.

Bağlantılar yerinden söküldükten sonra avize montajı yapabilirsiniz. Aldığınız avizede iki tane uç olacaktır. Bu uçları eski lambanın yerine taktıktan sonra elektrik tesisatına akım verilerek işlemler sonuçlandırılmış olacaktır.

Led Avizeler

Avize takma işlemi ile ilgili tüm süreç bu şekildedir. Gerekli güvenlik tedbirlerini alarak kolayca avize

Montajı yapabilirsiniz. Bunun yanında avize montajını yaptıktan sonra avizeye lambaları takarak

İşlemi tamamlamanız mümkündür.

Led avizeler ve diğer avizeler için de benzer işlemler tekrarlanır. Her türlü işlemde ilk yapılacak olan iş avizeler yerleştirilmeden önce elektrik akımının kesilmesidir. Böylelikle gerekli önlemler alınmış olunur. Led avizeler şık görünümleri ve aydınlatma güçleri nedeni ile tercih edilen aydınlatma unsurlarıdır. Özellikle salonda siyah ve beyaz uyumunu yakalamaya çalışan ev sahipleri led avizeler ile bu imkânı yakalayabilmektedirler.

Kablo Uçlarının Tespiti

Normal lambalarda sadece iki tane kablo ucu bulunduğundan bunları takmak oldukça basittir. Fakat eğer bir avize takıyor iseniz bu durum farklıdır. Avizelerin 2 ve daha fazla kablo uçları olduğundan hangi kablonun nereye bağlantı yapılacağı, kablo uçlarının tespiti de önemlidir. Bu nedenle eski lambayı çıkarmadan önce kablo uçlarını tespit edebilmek için fotoğrafını çekmek faydalı olacaktır.

Kablo uçlarının tespiti yapıldıktan sonra avize takma işlemine devam edilir. Her şeyden önce evlerde genellikle lamba takılan yerlerde iki lamba yer almaktadır. Fakat bir avize alır iseniz bu durumda ikiden fazla kablo bağlantısının olduğunu görebilmeniz mümkündür. Avize takacak kişi 2’den fazla olan bu kabloların hangi sıra ile hangi uçlara bağlanacağı hakkında fikir sahibi olmalıdır. İkiden fazla kablo ucu tespit edildiğinde öncelikle tarafsız yani toprak olan kısım bağlanarak diğer uçların boşta kalan uca bağlanması sağlanır. Bu durumda avize lambalarının aynı anda yandığı görülür.

Avize Bağlama ve Güvenlik

Avize montajı yapacaksanız güvenlik kurallarına riayet etmeniz gerekir. Her şeyden önce bu kurallar sizin ve sevdiklerinizin hayatını korur. Bunun yanında avizenin istenildiği gibi yanması için de kurallara göre işlem yapmak önemlidir. Birçok açıdan deneyimsiz kişiler çeşitli kazalara yol açarak istenmeyen durumların ortaya çıkmasına neden olabilir.

Eğer avize bağlama konusunda deneyiminiz yok ise ve bu işi yapmak konusunda emin olamıyor iseniz bu durumda avize bağlama ve güvenlik konusunda hizmet veren bir elektrikçiden yardım alabilirsiniz. Elektrik ustaları hangi kablonun hangi sıra ile bağlanacağını bildiklerinden ve çalışmalarında koruyucu ekipmanlar kullandıklarından daha güvenli bir işlem olabilmektedir. Elektrikçi çağırmak size maliyet getirse de istenmeyen kazaların ve avize sorunlarının önüne geçmek için gereklidir.

Kategoriler
Teknik Bilgiler

Kaçak Akım Rölesi Neden Atar

Kaçak Akım Rölesi Arızası

Kısaca KAR kısaltması olarak da bilinen Kaçak Akım Röleleri elektrik panolarının vaz geçilmez elemanıdır.

Günümüzde birçok evlerde elektrik tesisatlarında bulunan kaçak akım rölesi olası elektrik kaçaklarında devreye girerek elektrik akımını keser. Günümüzde yapılan elektrik tesisatı çalışmalarında elektrik panosu içerisine konulması şart olan kaçak akım röleleri ile önemli bir güvenlik işlemi yerine getirilmiş olur.

Çayyolu elektrikçi ustası olarak kaçak akım sorunlarını çözmekteyiz

İş güvenliği uzmanları evlerde ve işyerlerinde yaptıkları denetimlerde eğer kaçak akım rölesi konulmamış ise gerekli uyarılarda bulunurlar. Çoğu zaman hayati bir önemi olan kaçak akım röleleri sayesinde elektrik akımının istenmeyen durumlarda kesilmesi sağlanarak insanların ve elektrik tesisatının zarar görmemesi sağlanır. Günümüzde elektrik tesisatı çekenlerin onay alması için olmazsa olmazlar arasındadır. Elektrik konusundan bilgi sahibi olmayan çok sayıda kişi kaçak akım rölesi neden atar sorusunu sormaktadır.

Kaçak Akım Rölesi Sorunları

Kaçak akım rölesi denilen parçanın arızalanması çeşitli sorunlara yol açar. Bu sorunların başında elektrik akımının kesilmemesi gelmektedir. Kaçak akım rölesinin çalışıp çalışmadığını anlamanın kolay bir yolu vardır. Kaçak akım rölesi test butonuna basıldığında kaçak akım rölesi işlevini görmüyor ve elektrik akışı devam ediyor ise bu durumda kaçak akım rölesi sorunları ortaya çıkar.

Kaçak akım rölesi tutmuyor ise bu durumda sorunun tespiti için bazı çalışmalar yapılır. Her şeyden önce kaçak akım rölesinin arızalı olup olmadığını anlamak için tüm ışıklar söndürülür. Elektrik sistemine bağlı olan televizyon, buzdolabı gibi elektrikli aletlerin fişten çekilmesi sağlanır. Tüm elektrikli aletlerin fişi çekildikten sonra kaça akım rölesi tekrar test edilir. Test sonucunda sorun devam ediyor ise başka işlemler uygulanır.

Kaçak Akım Rölesinin Bozuk Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Kaçak akım rölesinin bozuk olduğu nasıl anlaşılır sorusunun cevabı birçok kullanıcı tarafından merak edilmektedir. Öncelikle yukarıdaki işlemlerde olduğu gibi kaçak akım rölesi ile ilgili denemeler uygulanır. Yukarıdaki denemeler sonunda kaçak akımın bozuk olup olmadığı anlaşılamıyor ise bu durumda diğer testler devreye girer.

Tüm fişler çıkarıldıktan sonra tesisata elektrik verildiğinde kaçak akım rölesi hala atıyor ise bu durumda ya tesisat sorunludur ya da kaçak akım rölesi arızalıdır. Tüm fişler çıkarıldığında kaçak akım rölesi atmıyor ise bu durumda lambaların ya da fişe takılan cihazların birisinde sorun olduğu ifade edilebilir. Elektrik tesisatına takılan fişler ve lambalar tek tek denenerek sorunlu parça bulunmuş olunur.

Tesisattan kaynaklı sorunları anlamak için ise farklı bir yöntem tercih edilir. Elektrik panosuna gelen ana tesisat kablolarından topraklama hariç tek tek sırasıyla kablolar takılır. Takılan kablolardan hangisinde kaçak akım rölesi atıyor ise o kabloda sorun olduğu anlaşılır. Bu tür yöntemler ile kaçak akım rölesinde sorun olup olmadığı anlaşılabilir. Bunun yanında tesisat kaynaklı sorunların da tespiti yapılabilir.

Kaçak Akım Rölesi Nasıl Çalışır?

Kaçak akım rölesi gerektiğinde elektrik akımını kestiğinden dolayı can ve mal kayıplarının giderilmesine yardımcı olur. Bu kadar önemli olması nedeni ile birçok kullanıcı kaçak akım rölesi nasıl çalışır sorusunu sormaktadır. Bu elektrikli parçanın belirli bir çalışma prensibi vardır.

Kaçak akım rölesi nötr ve faz etkileşimleri ile çalışır. Bu iki uç arasındaki farkı hesaplayarak gerekli işlemleri yapar. Bu iki uç arasındaki fark daha önceden belirlenen koruma amper değerinden düşük ise kaçak akım rölesi elektriği keserek can ve mal zararlarının ortadan kaldırılmasını sağlar. Birçok açıdan oldukça önemli olan kaçak akım rölesi bu şekilde çalışmaktadır. Sağladığı avantajlar sayesinde evlerde ve işyerlerinde yeni elektrik tesisatı çekmek isteyenlerin mutlaka panoya koyması gereken bir unsurdur. Birçok insanın hayatı ve ev güvenliği bu cihaz sayesinde sağlanır.

Kategoriler
Teknik Bilgiler

Diafon Tamiri

Diafon Ustası 0544 945 01 70

Görüntülü Diafon Fiyatları Ankara

Multitek Görüntülü Diafon Fiyatları

Audio Diafon Fiyatları

Villa tipi, apartman  ve site tipi olarak 3 gruptan oluşmaktadır.

Apartman ve siteler için daire başı görüntülü diafon fiyatları  300-700 tl arasıdır.

Villa tipinde ise bu rakam kullanılan dış takım ve iç takım sayısı standart olmak şartı ile 1500tl -2500tl arası değişmektedir.

Audio diafon iletişim numarası

Audio Elektronik San. ve Tic. A.Ş. Esenkent Mah. Baraj Yolu Cad. No: 26 34776 Ümraniye – İstanbul – TÜRKİYE Tel: + 90 216 527 46 71 Faks: + 90 216 527 46 80 e-mail: info@audio.com.tr www.audio.com.tr

Piyasada Kullanılan Diafon Markaları

 • Netelsan Görüntülü Diafon Sistemleri,
 • Audio Görüntülü Diafon Sistemleri,
 • Nade Görüntülü Diafon Sistemleridir.
 • Multitek Görüntülü Diafon Sistemleri,
 • Mas İnterkom Görüntülü Diafon Sistemleri,

Diafon Sistemleri

Diafon sistemleri ile eve gelen misafirler ile eve girmeden iletişim kurmak mümkündür. Üstün özellikleri nedeni ile ve sağladığı güvenlik unsurları nedeni ile diafon sistemleri tercih edilmektedir. Yeni ev inşaatlarında artık kolay montaj imkânından dolayı diafon sistemleri tercih edilmektedir.

Dış kapıya gelen ve evinizin ziline basan kişinin sesini ya da görüntüsünü eve ileten sistemlere verilen isim olan diafon sistemleri güvenlik açısından oldukça önemlidir. Kapınıza gelen kişinin kim olduğunu bilmeden kapıyı açmak önemli bir güvenlik sorunudur. Bu sorunu aşmak için teknoloji diafon sistemleri ile çözüm üretmiştir. Bu sistemlerin farklı boyutlarda olan çeşitleri vardır. Ayrıca gelişen teknolojinin bir sonucu olarak farklı özelliklerde diafon sistemleri bulunmaktadır.

Diafon sistemlerinin kurulumu oldukça basit olduğundan dolayı birçok insan bu cihazları tercih etmektedir. Kurulumunun kolaylığının yanı sıra kullanmasının da oldukça basit olması nedeni ile birçok evde ve işyerinde tercih edilmektedir. Evlerde ve işyerlerinden tam bir güvenlik sağlamak amacı ile tercih edilen diafon sistemlerini artık her evde ya da işyerinde rahatlıkla görebilmemiz mümkündür.

Görüntülü Diafon Fiyatları Ankara

Görüntülü Diafon

Diafon sistemlerinin bir sürü farklı çeşidi vardır. Bu çeşitlerden birisi de görüntülü diafon sistemidir. Bu sistemde gelen kişinin görüntüsü canlı olarak karşı tarafa aktarılır. Bu sistemleri güvenlik amacı ile kullanabilmek mümkündür. Bunun yanında bu sistemler aynı zamanda önemli bir iletişim kanalı olabilmektedir.

Özellikle çok sayıda dairenin olduğu sitelerde farklı ana binalar arasında iletişimi sağlamak için de görüntülü diafon tercih edilmektedir. Görüntülü diafon sağladığı kolaylıklar ve kolay kurulum imkânı ile ev sahiplerinin ve iş yeri sahiplerinin ilgisini çeken bir üründür. Farklı ebatlarda bulunabilen bu ürün aynı zamanda siz evde yok iken gelen misafirlerin görüntülerini de kaydederek gelen ziyaretçilerinizin bir listesini tutabilir.

Birçok insan gelen ziyaretçinin yüzünü görmeden kapıyı açmak istemez. Bu nedenle de eskiye oranla daha fazla sayıda evde ve işyerinde görüntülü diafon tercih edilmektedir. İnsanların iletişim ve güvenlik ihtiyaçlarını basit bir şekilde çözen görüntülü diafon sistemlerinin farklı model ve markaları olmaktadır. Farklı model ve markalar aynı zamanda farklı teknolojik özellikler ile ön plana çıkmaktadır. Bazı diafon sistemlerine internet üzerinden erişerek yerinizden kalkmadan kapıyı açabilmeniz mümkün olabilmektedir.

Sesli Diafon

Sesli diafon, diafon sistemlerinin en ilkel halidir. Çaycılarda gördüğümüz bas konuş tarzı diafon ürünlerinin evler ve işyerleri için tasarlanmış halidir. Bu diafon sistemleri görüntülü sistemlere nazaran daha basit olduğundan daha ucuza gelmektedir. Bu nedenle de görüntülü sistemlere nazaran daha fazla yerde halen kullanılmaktadır.

Sesli diafon cihazının bazı kusurları nedeni ile genellikle görüntülü diafon kullanılsa da birçok açıdan özellikle maliyet açısından halen sesli diafon sistemleri daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Birçok daireden oluşan site tarzı yapıların inşa aşamasında maliyetleri kısmak amacı ile sesli diafon sistemleri tercih edilmektedir. Sesli diafon sistemleri farklı boyutlarda satılan ve montajı oldukça basit olan teknolojik aletler olarak hayatımızda önemli bir yer tutmaktadır. Birçok ev sahibi ve işyeri sahibi halen görüntülü diafon yerine daha istikrarlı çalıştığından dolayı sesli diafon sistemlerini tercih etmektedir.

Sesli diafon sistemleri ev ve işyerlerinin dışında iletişim amaçları nedeni ile çeşitli resmi ve özel kurumlarda da kullanılmaktadır. Bina içerisinde hızlı bir iletişim imkânı sunan sesli diafon örneklerine birçok yerde rastlamak hala mümkündür. Uygun maliyetli olması, kolay monte edilmesi gibi özellikleri ile ön plana çıkan bu ürünlerin sağladığı avantajlar kendilerini vazgeçilmez kılmıştır. Her binada görüntülü diafon sistemlerine rastlamak mümkün olmasa da uygun maliyeti nedeni ile neredeyse her binada sesli diafon sistemlerine rastlayabiliriz.

Kategoriler
Teknik Bilgiler

Ümitköy Elektrikçi 0 505 767 1174

Aramak İçin Tıklayın : 0505-7671174

Sigorta Neden Atar?

Sigorta ve Şalterler

Normalde, bir iletkenin ampasite derecesi hiçbir zaman kasıtlı olarak aşılmayacak bir devre tasarım sınırıdır, ancak ampaksiyon aşımının beklendiği bir uygulama vardır: sigorta ve şalter durumunda.

Sigorta Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Bir sigorta erime ve aşırı akım durumunda ayırmak için tasarlanmış olan bir iletken şerit inşa elektrik güvenlik aygıtıdır. Sigortalar her zaman aşırı akımdan korunacak bileşenler ile seri olarak bağlanır, böylece sigorta patladığında (açıldığında) tüm devreyi açar ve bileşenler boyunca akımı durdurur. Paralel devrenin bir dalına bağlanan bir sigorta, elbette, diğer dalların hiçbirinden akımı etkilemez.

Normalde, tel aşırı şiddetli durumlarda ortaya çıkabileceği gibi şiddetli bir kuvvetle yanarsa ark patlama tehlikelerini en aza indirgemek için ince bir sigorta teli parçası güvenlik kılıfı içinde bulunur. Küçük otomotiv sigortaları durumunda, kılıf şeffaftır, böylece eriyebilir eleman görsel olarak incelenebilir. Konut kablolarında yaygın olarak cam gövdeli vidalı sigortalar ve ortada ince, dar bir metal folyo şerit kullanılır.

Kartuş tipi sigortalar otomotiv uygulamalarında ve cam dışındaki kılıf malzemeleri ile inşa edildiğinde endüstriyel uygulamalarda popülerdir. Sigortalar, akım değerleri aşıldığında “arızalanacak” şekilde tasarlandıkları için, genellikle bir devrede kolayca değiştirilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu, devre iletkenlerine doğrudan lehimlenmek veya vidalanmak yerine bir tür tutucuya yerleştirilecekleri anlamına gelir.

Sigortalar yaylı metal klipslerle tutulur, klipslerin kendileri sürekli olarak devre iletkenlerine bağlanır. Sigorta tutucusunun temel malzemesi veya bazen adlandırıldıkları gibi sigorta bloğu, iyi bir yalıtkan olarak seçilir.

Kartuş tipi sigortalar için başka bir tip sigorta tutucusu, genel olarak insan temasından tüm elektrik temas noktalarının gizlenmesinin arzu edildiği ekipman kontrol panellerine kurulum için kullanılır. Tüm metal klipslerin açık bir şekilde açığa çıktığı gösterilen sigorta bloğunun aksine, bu tip sigorta tutucusu sigortayı bir yalıtım mahfazasında tamamen sarar.

Şalter(Devre Kesici) Nedir?

Günümüzde yüksek akım devrelerinde aşırı akım koruması için kullanılan en yaygın cihaz devre kesicidir.

Şalter aşırı akım durumunda akımı durdurmak için otomatik olarak açılan özel olarak tasarlanmış anahtarlardır. Konut, ticari ve hafif sanayi hizmetlerinde kullanılanlar gibi küçük devre kesiciler termal olarak çalıştırılır. Isıtıldıklarında bükülen bimetalik bir şerit (arka arkaya bağlı iki metalden ince bir şerit) taşıma devresi akımı içerirler. Bimetalik şerit tarafından yeterli kuvvet üretildiğinde (şeridin aşırı akım ısınmasından dolayı) açma mekanizması çalıştırılır ve kesici açılır. Daha büyük devre kesiciler manyetik alanın gücü ile otomatik olarak harekete geçirilir. Devre kesici içindeki akım taşıyan iletkenler tarafından üretilir veya devre akımını izleyen harici cihazlar tarafından tetiklenebilir (bu cihazlar koruyucu röle olarak adlandırılır).

Aşırı akım koşullarına maruz kaldığında devre kesiciler arızalanmadığından (yalnızca, bir kol hareket ettirilerek açılabilir ve tekrar kapatılabilirler), bir devreye bağlı olarak sigortalardan daha kalıcı bir şekilde bulunması daha olasıdır.

Bazı otomobillerin, akü şarj devresinde aşırı akım koruması için eriyebilir bağlantılar olarak bilinen ucuz cihazlar kullandıklarına dikkat edilmelidir, çünkü uygun bir sigorta ve tutucunun masrafı göz önüne alınmalıdır. Eriyebilir bir bağlantı, aşırı akım durumunda açılmak üzere eriyecek şekilde tasarlanmış, herhangi bir sert kılıf olmadan kısa bir kauçuk izoleli tel parçasından başka bir şey olmayan ilkel bir sigortadır. Bu tür ham ve potansiyel olarak tehlikeli cihazlar, esas olarak karşılaşılan daha yüksek voltaj ve akım seviyeleri nedeniyle asla endüstride ve hatta konut güç kullanımında kullanılmaz. Bu yazar söz konusu olduğunda, otomotiv devrelerinde bile uygulamaları tartışmalıdır.

Önemli Çıkarımlar!

 • Bir sigorta erime ve aşırı akım durumunda bir devre kırma amacıyla iki parça halinde ayırmak için tasarlanmış küçük, ince bir iletkendir.
 • Bir şalter otomatik bir aşırı akım koşulu durumunda, kesme devre akımına açılır özel olarak tasarlanmış bir anahtardır. Devre kesicinin tasarımına, boyutuna ve uygulamaya bağlı olarak termal olarak, manyetik alanlarla veya “koruyucu röleler” adı verilen harici cihazlar tarafından “açılabilir” (açılabilir).
 • Sigortalar öncelikle maksimum akım olarak derecelendirilir, ancak bir devreyi kestikten sonra güvenli bir şekilde ne kadar voltaj düşüşüne dayanacakları olarak da derecelendirilir.
 • Sigortalar, aynı maksimum akım seviyesi için hızlı, yavaş veya aradaki herhangi bir yere üfleyecek şekilde tasarlanabilir.
 • Topraklanmış bir güç sistemine bir sigorta takmak için en iyi yer, yükün topraklanmamış iletken yolundadır. Bu şekilde, sigorta attığında, sadece yüke bağlı olan topraklanmış (güvenli) iletken olacaktır, bu da insanların etrafta daha güvenli olmasını sağlar.

Sigorta ve Şalter Neden Atar?

Son zamanlarda günümüzde en çok merak edilen şalter neden atar ve sigorta sürekli atıyor gibi sorunların çözüm noktalarını ele aldık.

Elektrik devre kesici, elektrik güç sistemini ve ona bağlı elektrikli cihazları kontrol etmek ve korumak için otomatik veya manuel olarak çalıştırılabilen bir anahtarlama cihazıdır. Devre kesici, içinden çok fazla elektrik geçtiğinde veya aşırı akım yükünü kaldıramadığında devreye girer. Bu, devrelerinizin aşırı ısınmasını veya daha fazla hasara neden olmasını önlemek için elektrik akışının kesildiği anlamına gelir. Devre kesici açma olmasaydı, ev yangınları oldukça yaygın bir sorun olurdu.

Bir devre kesici tetiklendiğinde, devre kesicinin bulunduğu yerde bodrumun dışına veya aşağıya gitmeniz ve gücü tekrar açmanız gerekir. Devre kesici, devre kesicinin çalışması sırasında arkın güvenli bir şekilde kesilmesini sağlayacak şekilde tasarlandığında, boşluk dikkat edilmesi önemlidir.

Devre kesicilerin takılması güvenliği sağlasa da, sürekli olarak bunları deneyimlemek ve gücü tekrar tekrar açmak oldukça sinir bozucu olabilir.

Sürekli açmanın nedenini biliyorsanız, bunun hakkında bir şeyler yapabilirsiniz. Devre kesicilerin açılmasına neden olan üç ana nedeni inceleyelim:

 1. Devre Aşırı Yükleri

Bir devre aşırı yüklenmesi, devre kesicilerin sürekli açmalarının ana nedenlerinden biridir. Bu, belirli bir devrenin gerçek kapasitesinden daha fazla elektrik sağlamasını istediğinizde oluşur. Yaşanan durum, evreye bağlı tüm elektrikli cihazları riske sokan devrenin aşırı ısınmasına yol açacaktır.

Örneğin, televizyonunuz gerçekten 15 ampere ihtiyaç duyan ancak şimdi 20 amper kullanan devreye bağlıysa, televizyon sisteminin devresi kızarır ve hasar görür. Devre kesici bunun olmasını önlemek için harekete geçer, hatta büyük bir yangını bile önler.

Elektrikli cihazlarınızı yeniden dağıtmaya ve aynı devrelerden uzak tutmaya çalışarak bu sorunu çözebilirsiniz. Hatta devre kesici üzerindeki elektrik yükünü azaltmak için bazı cihazları kapatabilirsiniz.

 • Kısa Devreler

Devre kesicilerin açılmasının bir diğer yaygın nedeni, aşırı yüklenmiş bir devreden daha tehlikeli olan kısa bir devredir. Bir kısa devre “sıcak” kablo, elektrik prizlerinizden birindeki “nötr kablo” ile temas ettiğinde bu durum gerçekleşir. Bu olduğunda, devrenin içinden büyük miktarda akım akar ve devrenin kaldırabileceğinden daha fazla ısı oluşturur. Böylece, kesici tetiklenir, yangın gibi tehlikeli olayları önlemek için devreyi kapatır.

Hatalı kablolama veya gevşek bağlantı gibi bir dizi nedenden ötürü kısa devreler meydana gelebilir Kısa devre, genellikle kesicinin etrafında kalan yanık kokusuyla tanımlanabilir. Ayrıca, etrafında kahverengi veya siyah bir renk değişikliği de görebilirsiniz.

 • Toprak Arızası Dalgalanmaları

Toprak arıza dalgalanmaları kısa devrelere benzer. Sıcak bir tel, çıplak bakırdan yapılmış bir topraklama teline veya topraklama teline bağlı bir metal çıkış kutusunun yanına dokunduğunda meydana gelir. Bu, devrenin kaldıramayacağı daha fazla elektriğin geçmesine neden olacaktır. Devre ve cihazları aşırı ısınmadan veya potansiyel yangınlardan korumak için kesici açılır.

Toprak arızası dalgalanmaları meydana gelirse, bunları prizinizdeki bir renk değişikliği ile tanımlayabilirsiniz. Bu sorunlardan herhangi birini atlarsanız veya gözden kaçırırsanız, evinizin ve sevdiklerinizin güvenliğini büyük bir risk altına sokabilirsiniz. Devre kesicilerin sık sık açılmasıyla karşılaşırsanız, sorunu araştırmak için profesyonelleri aramanın zamanı gelmiştir. Bu sorunu kendi başınıza çözmeye çalışmayın.

Atmış Sigorta ve Şalter Nasıl Sıfırlanır?

Devre kesiciyi sıfırlamak için, anahtarı kapalı konumuna veya kolu hareket ettirerek kesiciyi kapatın ve sonra tekrar açın. Güvenlik için, hareket ettirildiğinde kesiciden herhangi bir kıvılcım gelmesi durumunda veya devre kesiciyi sıfırlarken koruyucu gözlük takmak için güvenlik için panelin arkasında veya yanında durmak iyi bir fikirdir. Ayrıca, güç kapalıysa alanı aydınlatmaya yardımcı olmak için bir el feneri ve pilleri elektrik panelinizin yakınında tutmak akıllıca olur. Devreye neyin aşırı yüklendiğini veya açmaya neden olabileceğini belirlemek için öğeleri çıkarmadan ve takmadan önce devre kesiciyi birkaç dakika dinlendirin.

Kategoriler
Teknik Bilgiler

Avize Tamiri

Avize arızaları ile alakalı yazımıza geçmeden önce değişen teknoloji ile birlikte evimizde kullandığımız avizelerin de değiştiği belirtmekte fayda var.

Önceleri kristal, porselen ve nostaljik olan aydınlatma seçimlerimizin yerini led avizeler aldı.Farklı bir teknolojiye sahip bu ürünlerde de yeni arıza türleri ortaya çıktı.

Şimdi sırasıyla karşılaşın avize arızalarının bir listesini yapıp daha sonra çözüm yolları üzerinde duralım

 • Kablo kopukluğu ve temassızlık
 • Duy ve Ampül arızaları
 • Trafo arızaları
 • Kumanda modül arızaları

Kablo kopukluğu ve temassızlık

Özellikle eski avizelerde ve sürekli taşınma sebebiyle yer değiştirilen avizelerde kablolarının deformasyonu sonucu temassızlık olabilir.Bu durum, avize kablosunun duya bağlanan noktasında olmakla birlikte tavandaki elektrik noktasına bağlı klemens bölümünde de olabilir.

Anahtar arızaları da temassızlık ortaya çıkarır.Mekanik kısmının zamanla zarar görmesi veya yanlış bağlantılardan dolayı avizeler çalışmayabilir.Anahtarları doğru bağlama konusuna ayrıca başka bir makalemizde değineceğiz.

Duy ve Ampül arızaları

Özellikle holejen ampül kullanılan avizelerde aşırı bir ısı ortaya çıkar.Bunun sebebi ampüllerin verimli çalışmayıp elektriği ışığa değil ısıya çevirmesidir.Dolaysıyla zamanla ampülün temas ettiği duylarda gevreme şeklinde yanıklar oluşur.Buda iletimin kesilip avizelerin çalışmamasına neden olur.

Bu sorunu duy değişimi yaparak çözüme kavuşmaktadır.Sürekli patlayan ve ısıya sebep olan ampül yerine led ampül veya tasaruf ampülleri kullanmak hem elektrik sarfiyatına azaltıp hem de avizelerin ömrünü artırmaktadır.

Trafo Arızaları

Genellikle avizeler 220 volt ile çalışmaktadır.Ama günümüzde 3v – 12v- 24v vb değerlerle çalışılan ürünler piyasada bulunmaktadır.

Yüksek gerilimi 12 veya 24 gibi değerlere düşürmek için trafolar veya diğer bir isimlendirmeyle güç kaynakları kullanılır.Halk arasında bu tabire “Avize Moturu :)” denildiğini de zaman zaman duyan birisiyim.

Trafoların sağlam olup olmadığını tespit etmenin en kolay yolu AVO metre ile ölçüm yapmaktır.Giriş ucunda 220 volt giriş gerilimi varken çıkışta trafonun değer ölçüsüne göre 3v, 12v, 24v gibi bir değer okunmuyor volt metre kademesi 0 v gösteriyorsa avizenin trafosunun değişmesi gerekmektedir.Aynı özellikteolan bir trafo ile değişim yoluna gidilmelidir.

Avizelerde trafo seçimi yapılırken kullanılan ampüllerin tükettikleri güçler hesaplanmalıdır.Bu konuyu şöyle detaylandırmak istiyorum

Avize de 10 adet 12 volt 20 watt holejen G4 ampül oduğunu farz edin.Bu arada G4 ün ne olduğu merak edenler “Ampül Çeşitleri” konulu yazımızı okuyabilirler.Toplam bu ampüllerin tükettiği güç 10adet x 20 watt üzerinden 200 watt olmaktadır.Dolaysıyla sizin takacağınız trafo 12 volt ve 200watt üstü bir değerde olmalıdır.Tek bir trafo takabileceğiniz gibi lambaları ayırıp 100watt +120watt gibi iki ayrı trafo da kullanabilirsiniz.Tabiki trafo için ayrılan alana iki parçayı da sığdırabilirseniz.

Bunun yerine ampül değişikliğine gidilip G4 holejen ampül yerine G4 led ampül alınırsa eğer kullanılacak trafonun GÜÇ değerinde düşülmeye gidilebilir.Örneğin 12 volt led G4 ampüller yaklaşık olarak 5 watt elektrik harcamaktadır.Dolaysıyla 10 adet ampül takılı ise bir avize de 10 x5 = 50watt ‘lık bir parça işimizi görecektir.

Bu tür ampüller üzerinde değişikliğe gitmek;

1- Avize ömrünü artırır

2-Lamba ve trafo ömrünü artırır

3-Elektrik tasarrufu sağlar.Bu örnekte de gördüğümüz gibi aydınlatma elektrik sarfiyatımız 4 te 3 oranında düştü. Boşu boşuna 4 kat fazla elektrik faturası ödemek durumunda kalmadık.Burada tek sorun G4 led ampüllerin G4 holejen ampüllerine kıyasla 4 kat fazla pahalı olması.Bunu kısa vadede değerlendirip kıyaslama yapmayın.Günlük 6 saat yanan bir ampül 6 ayın sonunda kendi parasını çıkartıp fark için verdiğiniz fazla parayı amorti etmektedir.

Kumanda Modülü Arızaları

Avizler için yerleştirilen küçük bir kumanda modülü ile avizeleri istediğin bir noktadan açıp kapatmanız mümkündür.İçinde elektronik devre lemanı barındıran bu modüller zamanla bozulabilmektedir.Genellikle röle arısı olup hiç açılmama veya kapanmama gibi kararsız davranmaktadır.

Genelde 2 veya 4 çıkışa sahip olan bu uzaktan kumanda modüllerinin çıkışların 1 de bozulmuş olabilir.Bu durumda ise avize lambalarının bir kısmı yanar, diğer kısmı yanmaz.

Kategoriler
Teknik Bilgiler

Topraklama Nedir

Aktif kullanım dışında, istenmeyen  bir şekilde elektriğin istenmeyen alana geçip buradan  da kullanıcılara zarar vermesini önlemek amacıyla  elektriğin toprağa gönderilmesi ne denir.

Birkaç örnekle açıklayacak olursak;

Bulaşık ve çamaşır  makinaları  elektiriği rezisdanslarda ve motorda aktif olarak kullanır. Suyun parçalara zarar vermesi ve mekanik nedenlerden dolayı elektrik çamaşır makinası veya bulaşık makinası kapağına sızabilir.Bu sızma az veya çok olabilir.İşte böyle bir durumda kullanıcı yaralanma hatta ölümle sonuçlanabilecek elektrik çarpmalarına maruz kalabilir.Bunun önlenmesi için başka bir iletken cihazın gövde kısmına bağlanılıp diğer ucu topraklama hattına bağlanarak, gövdeye olası bir elektriktik sızıntısı durumunda bu elektiriğin kullanıcıya zarar vermeden toprağa gitmesi amaçlanır.

Topraklama Yapmalı Mıyım?

Yüksek katlı site ve apartman dairelerinde daire sahibinin topraklama yapması gerekmez. İnşaatı yapan firma veya kooperatif bina yapım aşamasında ortak topraklama hattı yapmış ve bunu dairelere dağıtmış olması gerekir. Ruhsat alınabilmesi için bu şarttır. Zarar görmüş veya eksik topraklamalarda ise site veya apartman yönetimi devreye girerek tüm dairelerin faydalanabileceği bir ortak topraklama hattı yaptırmalıdır.

Topraklama sıkıntısı çeken müstakil ev veya iş yerlerinde ise topraklama işi ehil elektrik ustaları tarafından yapılmasında fayda vardır.

Topraklama Nasıl Yapılır?

Topraklama için özel bakır çubuk toprağın yumuşak olduğu bir yere yeterince gömülür.Daha sonra özel bağlantı aparatları ile topraklama için tahsis edilen kablo ile elektrik panosuna kadar taşınır.

Genellikle suyla temas eden cihazlarda  elektrik kaçağı olma ihtimali çok fazladır.Örneğin bulaşık makina yüzeyleri, fırın yüzeyleri vb…

Ketıl, ütü, kahve makinası , çamaşır-bulaşık makinası,  ve şofbenler bu gruba girebilir

İkinci grupta ise ısıtma özelliği olan ve içerisinde resiztans barındıran cihazlarda bu tehlike ortaya çıkabilmektedir. Fırın, kurutucu elektrikli ocaklar gibi..

TOPRAKLI FİŞ TOPRAKSIZ FİŞ

Aldığınız ürünün fişine bakarak da topraklamaya ihtiyaç duyup duymadığını anlayabilirsiniz.

Prizlerde Toprak Uç Nasıl Bulunur ?

Genellikle sık karşılaşılan bir sorundur.Eskime sonucu değiştirilmesi icap eden veya ilk defa takılacak prizlerde topraklama ucu ile faz nötr ucunun karışması.

Prizlerde faz ve nötr uçlarının yerleri değişirse sorun teşkil etmez.Ama faz toprak veya nötr – toprak yerleri karışırsa sorun teşkil eder.

Prizlerde ortadaki uç toprak ucudur.Burada sarı olan kablo.

Peki bu ayrımı nasıl yapacağız?

Bunları sizlere madde madde açıklamaya çalışacağım;

1-Standartlara uygun tesisat yapılmışsa kablo renkleriyle uçlar bulunur

Toprak=Sarı renk

Faz=Kahverengi

Nötr=Mavi

2-Genelde kesiti ince olan uç topraklama ucudur.Faz ve nötr kabloları toprak kablosuna göre daha kalındır.

Faz ve nötr de 2.5 mm, toprak ise 1,5mm kablo kullanılır

3-Yalıtımı soyulmuş sadece bakır kablo varsa o uç topraktır.(Genellikle eski tesisatlarda bu durumla karşılaşılmaktadır.)

Topraklama Çeşitleri Nelerdir?

                Topraklamaları amaçlarına göre 3 farklı şekilde sınıflandırabiliriz. Bunlar aynı zamanlarda tesislerde kullanılan en önemli topraklama çeşitleri arasında yer almaktadırlar.

 1. Koruma Topraklaması
 2. İşletme Topraklaması
 3. Fonksiyon Topraklaması
 1. Koruma Topraklaması:  Alçak gerilim tesislerinde yer alan ve temas gerilimine karşı korunma amacına yönelik hizmet eden bir topraklama çeşididir. Ayrıca yüksek gerilim tesislerinde gerilimlere karşı kullanılabilecek tek yöntemdir. Bir tehdit algılandığı anda zarar görme tehdidiyle karşı karşıya olan canlıyı koruma amacına yöneliktir. Elektrik akımının geçmemesi gereken herhangi bir metal parçasının olası bir ihtimalle dokunma yolu ile elektrik geçirebilme ihtimali doğurduğunu düşünelim. Bu tehlikeyi doğuran dış metal kısımların topraklanması işlemidir.
 • İşletme Topraklaması:  Herhangi bir tesisin normal işletilebilmesi için yapılan topraklama çeşididir. Elektrik akımlarının istenilen değerlere sahip olmasını sağlar. Alçak gerilim şebekelerinde sistem ile toprak arasındaki gerilimin istenilen belirli bir değerin üzerinde çıkmaması amacına yöneliktir. Yüksek gerilim şebekelerinde ise direk topraklanması yoluna gidilmektedir.
 • Fonksiyon Topraklaması:  İşletme tesislerinde tesisin ya da elemanının istenen fonksiyonu yerine getirmesi için yapılan topraklamadır. Belirli bir amaca yöneliktir. Yıldırım düşmesinden sonra işletmede bulunan cihazların fazla yükleme sonucu zarar görmesini engellemek amacıyla yapılan topraklama çeşididir. Direnç değeri ise 10 ohm’un altında bir değerde olmalıdır.

Toprak Cinslerinin Direnç Değerleri Nelerdir?

                Toprağın özgül dirençlerini belirlerken rutubetin ve sıcaklık derecesinin büyük önem taşıdığını bilmemiz gerekir. Bu sebeple mevsimler bunu belirlememizde ön planda yer alır ve bu sayede bulduğumuz değerler bize ortalama bir direnç değeri verirler.

 • Bataklık: ………………………….30 ohm
 • Killi Toprak: …………………….100 ohm
 • Rutubetli Kum :………………..200 ohm
 • Rutubetli Çakıl: ………………..500 ohm
 • Kuru Kum veya Çakıl: …….. 1000 ohm
 • Taşlı Zemin: …………………….3000 ohm